Tuyển sinh Đại học 2024: Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển từ ngày 18/7

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản gửi các đại học, học viện, trường đại học; các trường sĩ quan có đào tạo trình độ đại học; các trường cao đẳng tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non; các Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

Trong đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đặc biệt lưu ý một số nội dung quan trọng với các cơ sở đào tạo, các thí sinh để công tác tuyển sinh diễn ra thuận lợi, đúng Quy chế, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho thí sinh.

Khai báo đầy đủ, chính xác thông tin đăng ký dự tuyển

Đối với thí sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý cần tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của các cơ sở đào tạo trên đề án tuyển sinh và quy chế tuyển sinh của cơ sở đào tạo; thực hiện đăng ký xét tuyển theo quy định của cơ sở đào tạo (về tiêu chí, điều kiện, hồ sơ, quy trình, thời gian dự tuyển) tại cổng thông tin tuyển sinh của cơ sở đào tạo. Tất cả nguyện vọng của thí sinh bắt buộc phải đăng ký xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tại Cổng dịch vụ công quốc gia. Thí sinh không đăng ký nguyện vọng vào những ngành, chương trình đào tạo không đủ điều kiện để xét tuyển.

Thí sinh đến nhập học tại trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thu Hoài/TTXVN

Thí sinh khai báo, cung cấp đầy đủ, chính xác tất cả thông tin đăng ký dự tuyển vào các cơ sở đào tạo. Đồng thời, khai báo chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm thông tin để hưởng khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên (nếu có) tại thời điểm đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024. Thông tin nơi thường trú ở các giai đoạn do thí sinh khai báo sẽ được các cơ quan chức năng kiểm tra và xác thực trên cơ sở dữ liệu về dân cư.

Thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Quy chế tuyển sinh, trước 17 giờ ngày 30/6/2024, nộp hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển không giới hạn số nguyện vọng về các cơ sở đào tạo.

Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học Phổ thông, trung cấp (thí sinh tự do) có nhu cầu đăng ký xét tuyển nhưng chưa thực hiện việc đăng ký thông tin cá nhân trên Hệ thống phải thực hiện việc đăng ký bằng phiếu đăng ký để được cấp tài khoản sử dụng cho việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển từ ngày 1/7 – 20/7/2024. Thí sinh nộp phiếu tại điểm tiếp nhận theo quy định và hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo nơi thí sinh thường trú.

Từ ngày 18/7 đến 17 giờ ngày 30/7/2024, các thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần. Tất cả các nguyện vọng xét tuyển của thí sinh được xử lý trên Hệ thống và mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đã đăng ký khi bảo đảo đủ điều kiện trúng tuyển. Thí sinh đã hoàn thành việc dự tuyển vào cơ sở đào tạo theo kế hoạch xét tuyển sớm, nếu đủ điều kiện trúng tuyển phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống để được xét tuyển theo quy định. Từ ngày 31/7 đến 17 giờ ngày 6/8/2024, thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về việc xác nhận nhập học, đối với thí sinh trúng tuyển thuộc đối tượng xét tuyển thẳng, từ ngày 22/7 đến 17 giờ ngày 31/7/2024, thí sinh có thể xác nhận nhập học trên Hệ thống. Trong trường hợp chưa xác nhận nhập học, thí sinh có thể tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống như các thí sinh khác để các cơ sở đào tạo xét tuyển, nếu trúng tuyển, thí sinh sẽ xác nhận nhập học theo lịch chung. Chậm nhất là 17 giờ ngày 27/8/2024, tất cả thí sinh trúng tuyển hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên Hệ thống.

Không tuyển vượt chỉ tiêu

Đối với các cơ sở đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu đề án tuyển sinh của các trường phải cung cấp đầy đủ, đúng cấu trúc, định dạng và bảo đảm tính xác thực của thông tin, dữ liệu tuyển sinh. Trong đó, lưu ý thông tin phải dễ hiểu, rõ ràng để thí sinh không nhầm lẫn.

Trước và trong thời gian tuyển sinh, các trường tiếp tục rà soát lại đề án tuyển sinh, thông báo tuyển sinh, bao gồm: chỉ tiêu, ngành, phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển; bài thi, môn thi được nhân hệ số khi xét tuyển, mức chênh lệch điểm giữa các tổ hợp so với tổ hợp gốc, tiêu chí phụ, môn năng khiếu, điểm xét tuyển môn năng khiếu; các phương thức, điều kiện xét tuyển bổ sung. Việc điều chỉnh đề án tuyển sinh phải bảo đảm đúng quy định và không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào cơ sở đào tạo.

Đối với các ngành đào tạo giáo viên và ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề, cơ sở đào tạo sử dụng kết quả điểm thi Trung học Phổ thông để xét tuyển phải cập nhật ngưỡng đầu vào chậm nhất là 17 giờ ngày 22/7/2024; rà soát và cập nhật chính xác chỉ tiêu các ngành đào tạo giáo viên đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo, đảm bảo thông tin thống nhất và chính xác.

Các cơ sở đào tạo chỉ tổ chức xét tuyển đối với các chương trình, ngành đủ điều kiện đào tạo theo quy định. Đối với các ngành dừng tuyển sinh phải thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo. Trong quá trình xét tuyển, các trường phải bảo đảm số lượng trúng tuyển sau khi dự tính tỉ lệ ảo không nhập học phù hợp với chỉ tiêu đã công bố và không vượt quá số lượng theo quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh.

Các cơ sở đào tạo tổ chức xét tuyển sớm không được yêu cầu hoặc thỏa thuận với thí sinh việc cam kết, xác nhận nhập học sớm dưới bất kỳ hình thức nào (nộp kinh phí giữ chỗ, thu giữ các hồ sơ…). Tất cả các thí sinh trúng tuyển sớm phải được đưa lên Hệ thống để xử lý nguyện vọng nếu thí sinh có đăng ký nguyện vọng xét tuyển.

Theo TTXVN/Báo Tin tức