Bộ Tư pháp tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Ngày 17/5, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp (GĐTP) và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động GĐTP (gọi tắt là Đề án 250). Tham dự tại điểm cầu tỉnh Ninh Thuận có lãnh đạo Sở Tư pháp và các sở, ngành liên quan.

Luật GĐTP được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 20/6/2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GĐTP được Quốc hội khoá XV thông qua ngày 10/6/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021. Qua 12 năm thi hành, công tác GĐTP có những bước chuyển biến tích cực, nhất là trong những lĩnh vực có tổ chức giám định và giám định viên chuyên trách như pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự… góp phần quan trọng trong việc giải quyết các vụ án được chính xác, khách quan và đúng pháp luật.

Các đại biểu tham dự tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá toàn diện kết quả, tồn tại, hạn chế, xác định nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, từ đó đưa ra giải pháp, kiến nghị cấp có thẩm quyền nhằm hoàn thiện pháp luật về GĐTP nói chung, sửa đổi Luật GĐTP nói riêng cũng như tiếp tục triển khai các nhiệm vụ của Đề án 250 nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Thứ trưởng Mai Lương Khôi cho biết Bộ Tư pháp sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn hoàn thiện báo cáo tổng kết thi hành Luật GĐTP và Đề án 250 để làm cơ sở kiến nghị, đề xuất Quốc hội sửa đổi Luật GĐTP và tiếp tục triển khai các nhiệm vụ chưa đạt được của Đề án, nhằm đáp ứng tốt yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm tham nhũng, kinh tế, chức vụ nói riêng cũng như yêu cầu về cải cách hành chính, cải cách tư pháp trong thời gian tới.