Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3: Hội nghị công bố, trao quyết định thăng quân hàm và nâng lương cán bộ năm 2024

Ngày 17/5, tại Tp. Vũng Tàu (Tỉnh Bà Rịa-Vũng tàu), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định thăng quân hàm sĩ quan cấp bậc Trung tá trở xuống năm 2024.

Đợt trao quyết định thăng quân hàm và nâng lương lần này có 91 đồng chí cán bộ sĩ quan từ Trung úy đến Trung tá, trong đó đặc biệt là 42 đồng chí được thăng quân hàm trước niên hạn có thành tích trong phòng, chống dịch COVID-19 và được nhận bằng khen của các cấp.

Hội nghị công bố và trao Quyết định thăng quân hàm sĩ quan cấp bậc Trung tá trở xuống năm 2024.