Phối hợp thực hiện hiệu quả các hoạt động bảo vệ môi trường biển, đảo

Thực hiện Kế hoạch phối hợp trên các vùng biển và thềm lục địa nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2024, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tiếp tục xây dựng, thực hiện pháp luật về kiểm soát tài nguyên, bảo vệ môi trường biển, hải đảo.

Theo đó, hai đơn vị sẽ tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý, bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật; quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo theo chức năng, nhiệm vụ được giao; trao đổi, tiếp nhận, chia sẻ thông tin; phối hợp tuần tra, kiểm tra, kiểm soát; phối hợp trong các hoạt động nghiệp vụ liên quan đến quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và ứng phó, khắc phục sự cố môi trường biển; phối hợp trong công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và hợp tác quốc tế; phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Ông Nguyễn Đức Toàn, Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam cho biết, Cục sẽ phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam triển khai Kế hoạch đảm bảo mục tiêu, yêu cầu và tình hình thực tiễn; đặc biệt là phối hợp tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về tài nguyên, môi trường trên biển. Bên cạnh đó, xây dựng, đề xuất nghiên cứu phương pháp, phương tiện, thiết bị chuyên dùng cần thiết để xác định hành vi, mức độ vi phạm của các tổ chức, cá nhân trên biển nhằm đảm bảo việc thực thi pháp luật về tài nguyên, môi trường biển được nghiêm minh.

Cột cờ Thanh niên cao hơn 22m, hướng ra quần đảo Hoàng Sa ghi rõ chủ quyền, kinh độ, vĩ độ của đảo Cù Lao Xanh, là niềm tự hào của người dân Quy Nhơn mang ý nghĩa khẳng định chủ quyền biển đảo. Ảnh minh họa: Minh Đức/TTXVN

Cục tiếp tục nghiên cứu, rà soát hệ thống chính sách, pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo để đề xuất điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, cải cách hành chính… Cục khẩn trương hoàn thiện hồ sơ bảo đảm chất lượng, trình các cấp có thẩm quyền Quy hoạch không gian biển quốc gia; xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ Kế hoạch thực hiện Quy hoạch không gian biển quốc gia, Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ.

Năm 2023, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam đã phối hợp xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ chủ quyền biển, hải đảo; quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo như: Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; dự thảo Nghị định quy định về thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản; bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh...

Hai đơn vị đã phối hợp tổ chức các Đoàn công tác khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện quy định của pháp luật về kiểm soát tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và ven bờ khu vực biển các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Kiên Giang. Kết quả khảo sát cho thấy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Sở Tài nguyên và Môi trường hai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang đã thực hiện việc kiểm soát tốt, có phương án ngăn chặn, xử lý nhiều hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo trên địa bàn, khu vực quản lý.

Cơ quan thường trực của hai đơn vị đã tích cực đôn đốc các đơn vị trực thuộc quán triệt và triển khai tốt nhiệm vụ phối hợp; duy trì nghiêm chế độ trao đổi thông tin báo cáo, thông báo định kỳ và đột xuất; thường xuyên trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ; bảo đảm bí mật nhà nước; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc… Quá trình thực hiện đã nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong xây dựng, thực hiện pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên và hoạt động kiểm soát tài nguyên, bảo vệ môi trường biển, hải đảo giữa Cục Biển và Hải đảo Việt Nam cùng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Theo TTXVN/Báo Tin tức