Tư lệnh Vùng 4 Hải quân kiểm tra công tác huấn luyện chiến sĩ mới

Ngày 6/3, đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Bách, Tư lệnh Vùng 4 đã đến kiểm tra công tác bảo đảm huấn luyện và gặp gỡ nắm tình hình các chiến sĩ mới về đơn vị tại Tiểu đoàn 871, Lữ đoàn 957.

Đồng chí Tư lệnh Vùng trực tiếp đến kiểm tra điều kiện thực tế nơi ăn, ở, sinh hoạt, học tập của chiến sĩ mới về đơn vị; gặp gỡ, nắm tình hình tư tưởng, nguyện vọng của chiến sĩ mới sau tuần đầu nhập ngũ vào đơn vị. Nghe chiến sĩ mới chia sẻ tâm tư nguyện vọng những ngày đầu mới về đơn vị, đồng chí Tư lệnh đã ân cần, động viên khích lệ, định hướng tư tưởng đồng thời giải đáp các vướng mắc của chiến sĩ mới để các đồng chí yên tâm huấn luyện, rèn luyện tại đơn vị.

Đại tá Nguyễn Văn Bách, Tư lệnh Vùng 4 đã đến kiểm tra công tác bảo đảm huấn luyện và gặp gỡ nắm tình hình các chiến sĩ mới.

Đồng chí Tư lệnh yêu cầu chỉ huy đơn vị cần tiếp tục bám nắm, sâu sát, gần gũi với bộ đội để kịp thời động viên, giải quyết những vướng mắc giúp bộ đội nhanh chóng hòa nhập môi trường huấn luyện; thường xuyên kiểm tra công tác bảo đảm các mặt đảm bảo tốt đời sống, tinh thần cho chiến sĩ mới, lưu ý nơi ngủ nghỉ, nước uống cho bộ đội đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng, nóng, điều kiện huấn luyện bước đầu khó khăn, khắc nghiệt.