Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện chiến đấu, xây dựng chính quy

Trong 4 ngày từ ngày 16 đến 20/2/2024, tại TP Hà Nội, Cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức khai mạc tập huấn công tác huấn luyện chiến đấu, xây dựng chính quy năm 2024.

Đợt tập huấn với các nội dung, bao gồm: Công tác tham mưu huấn luyện (quán triệt các văn bản, hướng dẫn của Bộ Tổng Tham mưu Quận đội nhân dân Việt Nam, Cục Quân huấn, Bộ Tham mưu Cảnh sát biển về công tác tham mưu huấn luyện); Kỹ thuật chiến đấu bộ binh (tư thế động tác chuẩn bị bắn, bắn và thôi bắn súng tiểu liên AK, súng ngắn K54); Điều lệnh đội ngũ (thống nhất một số nội dung xây dựng chính quy, hệ thống biển, bảng ở các cơ quan, đơn vị; tổ chức, phương pháp huấn luyện 1 bài điều lệnh đội ngũ từng người không có súng); thể dục, thể thao (tổ chức phương pháp luyện tập bơi ếch cho người mới tập bơi; thống nhất về giáo án huấn luyện thể lực và hướng dẫn kỹ thuật một số động tác thể lực).

Toàn cảnh khai mạc tập huấn công tác huấn luyện chiến đấu, xây dựng chính quy năm 2024.

Từ đó, làm cơ sở để tổ chức, điều hành, kiểm tra huấn luyện năm 2024, góp phần nâng cao chất lượng công tác huấn luyện chiến đấu, xây dựng chính quy cho khối cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Cảnh sát biển trong tình hình mới.