Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trên biển

Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 3 có nhiệm vụ quản lý vùng biển, đảo của đất nước từ Bình Định đến Trà Vinh, trong đó có Ninh Thuận. Với phạm vi quản lý rộng, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng buôn lậu, tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền, thăm dò khoáng sản, đánh bắt hải sản trái phép...

Để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh trật tự, an toàn biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, BTL Vùng Cảnh sát biển 3 đã triển khai đồng bộ các biện pháp, nhờ đó trong năm 2023, đã kịp thời nắm, xác minh hơn 800 tin các loại về an ninh chủ quyền trên biển; báo cáo hàng chục vụ việc tàu cá của ngư dân ta có hành vi đánh bắt hải sản trái phép, vi phạm IUU, tàu cá bị lực lượng nước ngoài truy đuổi kiểm tra, bắt giữ, tịch thu tài sản... Để góp phần gỡ “thẻ vàng” IUU, BTL Vùng Cảnh sát biển 3 đã phối hợp với BTL Vùng Cảnh sát biển 4 tăng cường công tác phòng, chống vi phạm IUU khu vực biển giáp ranh Việt Nam - Indonesia - Thái Lan, đạt kết quả tích cực. Phát hiện, điều tra xử lý 48 vụ/48 tàu có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; phát hiện, tổ chức điều tra xử lý 2 vụ/3 tàu/15 ngư dân nước ngoài vi phạm IUU trên vùng biển Việt Nam. Trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, đơn vị phát hiện, bắt giữ, điều tra, xử lý 25 vụ/28 phương tiện/83 đối tượng. Những kết quả đó góp phần tích cực trong công tác phòng ngừa, đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm, tội phạm trên vùng biển quản lý.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3 kiểm tra hàng hóa trên tàu lưu thông trên biển.

Thiếu tướng Ngô Bình Minh, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, cho biết: Thời gian tới, dự báo tình hình Biển Đông còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Các nước trong khu vực tăng cường huy động tàu quân sự, chấp pháp neo đậu tại các vị trí đã chiếm đóng trái phép, sử dụng tàu cá với số lượng lớn để tranh chấp ngư trường và khẳng định chủ quyền, đưa tàu công vụ vào tiến hành các hoạt động khảo sát, xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và đòi hỏi yêu sách chủ quyền tại vùng biển giáp ranh, khu vực chồng lấn. Bên cạnh đó, tình hình tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam; tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài, đánh bắt hải sản trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại còn tiếp diễn phức tạp. Các loại tội phạm, vi phạm trên biển ngày càng tinh vi hơn... Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, BTL Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực thực thi pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS); trong đó, tiếp tục lãnh đạo tốt công tác nắm tình hình vi phạm pháp luật trên vùng biển quản lý; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật; tập trung lãnh đạo, triển khai duy trì nghiêm chế độ trực, tăng cường lực lượng hoạt động nghiệp vụ nắm chắc diễn biến tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật. Đẩy mạnh công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa BTL Vùng với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm theo quy chế phối hợp đã ký kết. Triển khai lực lượng hợp lý, thực hiện đấu tranh kiên quyết và xử lý có hiệu quả các vụ việc vi phạm, tội phạm, đảm bảo an toàn trong thực hiện nhiệm vụ.

Tăng cường lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý rèn luyện cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, xây dựng  đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”. Quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác bảo vệ an ninh quân đội, nhất là Chỉ thị số 222/CT-ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống”; gắn với làm tốt công tác định hướng, quản lý chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng về ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của quân nhân. Tập trung xây dựng đơn vị thực sự vững mạnh về chính trị; trong đó, chú trọng duy trì, thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng, làm cho CBCS thấu hiểu đặc điểm yêu cầu, nhiệm vụ của vùng, âm mưu thủ đoạn của đối tượng, các loại tội phạm, cùng những khó khăn, thử thách phải vượt qua... từ đó xây dựng bản lĩnh, ý chí, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ.

Nâng cao kiến thức pháp luật, năng lực đấu tranh, xử lý các tình huống cho CBCS. Hiệp đồng chặt chẽ; phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, phương tiện hoạt động trên vùng biển và địa bàn quản lý; tiến hành đồng bộ, hiệu quả các biện pháp; đồng thời, hỗ trợ lẫn nhau trong xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật. Chủ động trao đổi thông tin, kịp thời nắm chắc diễn biến tình hình hoạt động của các loại đối tượng, phương tiện vi phạm pháp luật, xâm phạm an ninh chủ quyền biển, đảo để có biện pháp xử lý kiên quyết, phù hợp. Thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng. Tăng cường phối hợp, hợp tác quốc tế với lực lượng chấp pháp của các nước; kịp thời và phát hiện, trao đổi thông tin liên quan đến vi phạm của tàu nước ngoài, thống nhất biện pháp xử lý bảo đảm xử lý nhanh, hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế.