Phát động thi đua cao điểm chào mừng Đại hội thi đua Quyết thắng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, tại Tp. Vũng Tàu (Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức Lễ phát động Thi đua cao điểm chào mừng Đại hội thi đua Quyết thắng cấp Bộ Tư lệnh Vùng, giai đoạn 2019-2024 với chủ đề: “30 ngày hành động kiểu mẫu mực”. Thiếu tướng Ngô Bình Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Vùng dự và chủ trì Lễ phát động.

Để phong trào thi đua cao điểm thấm sâu vào tư tưởng, hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ (CBCS), lan tỏa sâu rộng trong toàn Vùng, các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt “03 nhất, 01 không” của nội dung, chỉ tiêu thi đua, đó là: Sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện giỏi nhất; Kỷ luật nghiêm, an toàn tuyệt đối nhất; Chuẩn bị và tổ chức tốt nhất các hoạt động chào mừng Đại hội thi đua Quyết thắng của Bộ Tư lệnh Vùng giai đoạn 2019-2024 và Không vi phạm kỷ luật, pháp luật, mất an toàn giao thông. Thông qua đợt thi đua cao điểm nhằm giúp cho mỗi CBCS có nhận thức, động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, nêu cao ý thức tự lực, tự cường; năng động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ. Đồng thời đẩy mạnh làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống, kết quả thực hiện nhiệm vụ đơn vị làm cho CBCS nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng và phong trào TĐQT Bộ Tư lệnh Vùng giai đoạn 2019-2024. Đợt thi đua diễn ra trong 30 ngày, từ ngày 17/5 đến 17/6/2024.

Các đơn vị ký kết thi đua thi đua quyết thắng.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức sơ kết đợt thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất” và trao thưởng cho 6 tập thể, 13 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện đợt thi đua.