Giữ màu xanh cho những cánh rừng

Với mục tiêu phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm an ninh nguồn nước, giảm nhẹ thiên tai, từ năm 1998 đến nay, tỉnh chỉ đạo triển khai trồng mới rừng, nhờ vậy mà rừng đã hồi sinh. Trước năm 1992, độ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh chỉ đạt từ 10-15%, thì đến cuối năm 2023 tỷ lệ che phủ đạt trên 47,25%.

Toàn tỉnh hiện có tổng diện tích rừng và đất rừng hơn 200.392,80ha, trong đó diện tích đất có rừng 160.423,64ha và diện tích đất chưa có rừng 39.969,26ha. Trong những năm qua, nhờ sự quan tâm vào cuộc của các cấp, các ngành, công tác quản lý, bảo vệ rừng (BVR) trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực; tài nguyên rừng được bảo vệ tốt đã góp phần nâng cao độ che phủ rừng. Để thực hiện được mục tiêu đến năm 2025 tỷ lệ che phủ rừng đạt 49% theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đưa ra chỉ tiêu về tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh qua từng năm. Theo đó, đơn vị đã tập trung quy hoạch diện tích đất rừng để phục vụ cho công tác trồng rừng phù hợp theo đúng mục tiêu đề ra. Cùng với đó, đề nghị các đơn vị chủ rừng, địa phương đẩy mạnh công tác quản lý, BVR, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh phục hồi rừng tự nhiên, kết hợp với trồng bổ sung; bảo vệ môi trường sinh thái, phòng hộ đầu nguồn, tăng khả năng sinh thủy của rừng và bảo tồn đa dạng sinh học; hạn chế suy giảm rừng, mất rừng. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lâm nghiệp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương, đơn vị chủ rừng và người dân trong công tác BVR, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Nhờ đó, trong giai đoạn 2021-2023, toàn tỉnh đã trồng mới được 1.712,94ha rừng, khoanh nuôi xúc tiến 9.021ha.

Cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Sông Sắt - Sông Trâu kiểm tra tốc độ phát triển của rừng trồng tại khu vực núi Tà Năng (Bác Ái).

Năm 2023, Ban Quản lý (BQL) rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam được giao trồng 30ha rừng thay thế. Ông Lê Xuân Hòa, Trưởng BQL cho biết: Để việc trồng rừng đạt hiệu quả cao, ngoài chuẩn bị diện tích trồng rừng, đơn vị đã chuẩn bị trên 175.000 cây giống. Tổ chức hướng dẫn kỹ thuật xử lý thực bì, đào hố đúng quy trình kỹ thuật, cách chăm sóc, BVR. Nhờ đó, đã giúp đơn vị đã hoàn thành kế hoạch trồng rừng trong năm qua. Ngoài ra, đơn vị còn phân công lực lượng theo dõi, đánh giá mức độ phát triển đối với 133ha rừng đã trồng của các năm để triển khai chăm sóc, trồng dặm, trồng bổ sung nhằm giúp tăng độ che phủ của rừng.

Là đơn vị quản lý hơn 40.270ha rừng ở địa bàn huyện Bác Ái, Thuận Bắc và Ninh Sơn (trong đó diện tích rừng 23.711ha và 15.676ha đất chưa có rừng), để đẩy mạnh công tác quản lý, BVR và nâng cao độ che phủ rừng, thời gian qua, BQL rừng phòng hộ đầu nguồn Sông Sắt - Sông Trâu đã tập trung công tác trồng rừng, chăm sóc rừng trồng và khoanh nuôi tái sinh rừng. Ông Hoàng Lộc, Trưởng BQL, cho biết: Để thực hiện hiệu quả công tác quản lý, BVR và trồng rừng, giai đoạn 2021-2023, đơn vị đã tập trung trồng được 750ha rừng; tổ chức chăm sóc 630ha rừng trồng và khoanh nuôi rừng tái sinh được 1.000ha. Nhờ đó, giai đoạn 2021-2023 diện tích rừng của đơn vị đã tăng từ 23.711ha lên 26.487 ha, tỷ lệ che phủ rừng từ 60% lên 67%. Đơn vị phấn đấu đến 2025 tăng diện tích rừng lên 29.100ha, tỷ lệ che phủ lên 74%.

Đồng chí Trần Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Với quyết tâm phấn đấu đạt tỷ lệ che phủ rừng giai đoạn 2023-2025 tăng 1,89%, trong năm 2024 và những năm tiếp theo, đơn vị tập trung triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách về phát triển lâm nghiệp bền vững. Rà soát, đánh giá, cập nhập diện tích, đối tượng thành rừng đối với diện tích đất có cây gỗ tái sinh thành rừng là trên 3.425ha; điều tra, đánh giá đất có cây gỗ tái sinh thành rừng và đất trống có cây gỗ tái sinh giai đoạn 2023-2025 để trồng rừng với diện tích 2.629,780ha. Tập trung trồng mới 2.817ha rừng từ nay đến năm 2025 và cập nhập diện tích rừng tự nhiên ngoài 3 loại rừng đã được UBND tỉnh phê duyệt. Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật và công nghệ trong thực hiện tuyển chọn giống có năng suất, chất lượng; xây dựng chính sách hỗ trợ cây giống để trồng rừng; xây dựng các mô hình trồng rừng thâm canh, đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất, khai thác và chế biến lâm sản. Huy động vốn, nguồn lực để đầu tư phát triển lâm nghiệp từ các chương trình, dự án, đề án của trung ương, địa phương, các nguồn vốn ODA và các thành phần kinh tế khác; phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành mục tiêu che phủ rừng theo kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất lâm nghiệp, quản lý chặt chẽ các loại đất quy hoạch phát triển rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất, đất điều chỉnh ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng; tiếp tục triển khai chặt chẽ, hiệu quả quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2025.