Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Tổng công ty Điện lực miền Nam

Ngày 24/4, đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) nghe báo cáo Kế hoạch cung cấp điện năm 2024.

Theo báo cáo của EVNSPC, trong những tháng đầu năm nay, tại Ninh Thuận ghi nhận nhu cầu phụ tải tăng cao, công suất và sản lượng tăng mạnh (tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2023). Phụ tải tăng chủ yếu khách hàng sinh hoạt vào khung giờ từ 18-21 giờ và khách hàng công nghiệp sản xuất tăng ca. Bên cạnh đó, điện thương phẩm đạt 212,213 triệu kWh (tăng 18,46%), tăng trưởng cao thứ 2 về sản lượng so với 21 tỉnh, thành trong khu vực do EVNSPC quản lý. Về đầu tư lưới điện, hiện nay EVNSPC đang thực hiện đầu tư trên địa bàn tỉnh với tổng số vốn hơn 257 tỷ đồng; trong đó, công trình lưới điện truyền tải hơn 107,7 tỷ đồng, lưới điện phân phối hơn 149,2 tỷ đồng, với 14 công trình lưới điện phân phối dự kiến đưa vào vận hành cuối năm 2024, tuy nhiên tại một số vị trí đang vướng mặt bằng thi công.

Đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc EVNSPC kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp, các khách hàng sử dụng công suất lớn, định kỳ có cung cấp đầy đủ các thông tin về nhu cầu phát triển phụ tải để ngành điện kịp thời xây dựng các phương án, kịch bản đảm bảo cấp điện. Chỉ đạo các ngành, địa phương tạo điều kiện và hỗ trợ ngành điện trong công tác giải phóng mặt bằng, sớm ban hành giá đất cụ thể để thực hiện đầu tư theo tiến độ, quy hoạch được duyệt.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Công Thương phối hợp với Điện lực Ninh Thuận xây dựng kế hoạch sử dụng điện đối với đơn vị sử dụng điện; đẩy mạnh tuyên truyền các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, có giải pháp hiệu quả trong tiết kiệm sử dụng điện. Đối với giải phóng mặt bằng các công trình lưới điện, đề nghị EVNSPC có văn bản tổng hợp cụ thể nội dung vướng mắc để tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương liên quan xử lý. Qua làm việc, tỉnh cũng kiến nghị EVNSPC có phương án đầu tư hạ tầng, phân bổ nguồn điện cho địa phương nhằm đảm bảo phục vụ sản xuất, đời sống, phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong thời gian tới.