Giám sát kết quả thực hiện chính sách pháp luật về phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2023

Ngày 23/4, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi khảo sát tại Hoàn Mỹ resort và TTC resort (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) về kết quả triển khai, thực hiện chính sách pháp luật về phát triển du lịch (DL) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2023.

Tại buổi giám sát, qua nghe đại diện các resort báo cáo tình hình triển khai đa dạng các dịch vụ DL; những khó khăn trong việc thiếu nhân lực chuyên môn; nghe các thành viên đoàn trao đổi, làm rõ các nội dung về: Các chính sách liên quan đến người lao động, nhân sự; công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho nguồn nhân lực phục vụ DL...; phát biểu biểu kết luận buổi khảo sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của các đơn vị trong tổ chức hoạt động DL, qua đó, góp phần phát triển thương hiệu DL tỉnh nhà.

Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khảo sát tại TTC resort.

Đồng chí đề nghị các sở, ban, ngành quan tâm các kiến nghị trong cải tạo, vệ sinh môi trường, chiếu sáng khu vực biển; quản lý các hoạt động giữ xe, bãi tắm nước ngọt; triển khai các mô hình đảm bảo an toàn cho du khách tại bãi biển. Các resort cần tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên, khách DL về lợi thế tài nguyên thiên nhiên sẵn có; tiếp tục bảo vệ môi trường và phát triển hệ sinh thái bền vững; việc triển khai các hoạt động DL cần tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, địa phương trong các hoạt động thu hút du khách DL.