Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư

Ngày 22/4, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu trung ương có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Lưu Quang, Phó Thủ tưởng Chính phủ.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí UVTV Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên; lãnh đạo các sở, ngành, Mặt trận, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo những nội dung chủ yếu của Chỉ thị số 32-CT/TW; nghe đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ báo cáo Chương trình hành động của Ban cán sự Đảng Chính phủ về triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư; trao đổi, thảo luận về thực trạng, kết quả triển khai thực hiện công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản tại địa phương, đơn vị; đồng thời, đề xuất các giải pháp, chương trình hành động cụ thể để triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư trong thời gian tới.

Các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta. Ảnh: L.Anh

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh Chỉ thị số 32-CT/TW là chỉ thị quan trọng, cấp bách và lâu dài. Đồng chí đề nghị Chính phủ, cơ quan nhà nước có liên quan ghi nhận, tiếp thu đầy đủ ý kiến, đề xuất của đại biểu; hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương có quyết tâm cao, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư, nhất là thực hiện đạt mục tiêu gỡ được cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu trong năm 2024. Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi sâu sát, báo cáo thường xuyên với Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Bí thư; các ngành, địa phương triển khai thực hiện chỉ thị nghiêm túc, đồng bộ; biểu dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân làm tốt; nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân chưa làm tốt; quan tâm hỗ trợ đời sống, động viên nhân dân, nhất là ngư dân, các đội tàu, hợp tác xã nghề cá tích cực tham gia; phấn đấu đạt được các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách mà Chỉ thị số 32-CT/TW đề ra.

* Cùng ngày, Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức kết nối trực tuyến Hội nghị quán triện và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản. Tham dự có các đồng chí: Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc.

Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức kết nối trực tuyến hội nghị. Ảnh:A.Tùng