Họp Tổ nội dung phục vụ Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh

Ngày 22/4, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ của Tổ nội dung phục vụ Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận.

Tại cuộc họp, các thành viên của Tổ nội dung đã báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đến nay như: Kịch bản điều hành, bài phát biểu của các đại biểu tham dự; danh sách các doanh nghiệp lên trao bảng hỗ trợ người nghèo, các thước phim trình chiếu tại hội nghị. Đồng thời, thống nhất danh mục tổng số dự án trao quyết định chủ trương đầu tư và biên bản ghi nhớ hợp tác, với 15 dự án/140.000 tỷ đồng; cụ thể: Ký kết biên bản ghi nhớ có 7 dự án/120.000 tỷ đồng và trao quyết định chủ trương đầu tư 8 dự án/22.000 tỷ đồng.

Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trên cơ sở kế hoạch, nhiệm vụ giao, các thành viên trong Tổ nội dung tập trung phối hợp thống nhất lại toàn bộ kịch bản chương trình, bổ sung một số nội dung phát sinh đưa vào chương trình đảm bảo khung thời gian phù hợp. Chủ động liên hệ và chốt lại danh sách mời các nhà đầu tư tham dự; sắp xếp logic các bài phát biểu của lãnh đạo trung ương, địa phương; khẩn trương hoàn thành phim công bố quy hoạch tỉnh, phim xúc tiến đầu tư để trình thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi trình chiếu trong hội nghị. Về các dự án trao quyết định chủ trương đầu tư và ký biên bản ghi nhớ hợp tác, Sở Kế hoạch và Đầu tư rà lại toàn bộ quy mô, tổng vốn đăng ký đầu tư và thực hiện đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình về mặt thủ tục pháp lý. Đồng chí cũng đề nghị Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giao thông và Vận tải phối hợp với nhà đầu tư khẩn trương triển khai các nhiệm vụ liên quan để chuẩn bị khánh thành cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đảm bảo chu đáo, trang trọng.