Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Đề án bảo đảm an ninh kinh tế trên địa bàn tỉnh

Ngày 23/4, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Đề án bảo đảm an ninh kinh tế (ANKT) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Tham dự có đồng chí Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh, UVTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng các thành viên Ban Chỉ đạo Đề án.

Qua 2 năm thực hiện Đề án bảo đảm ANKT trên địa bàn tỉnh các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động triển khai các biện pháp tuyên truyền, giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu, phương thức thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh quốc gia trên lĩnh vực kinh tế. Công tác xây dựng quy chế, quy định bảo đảm ANKT ở những cơ quan hoạch định chính sách phát triển kinh tế, các doanh nghiệp lớn được thực hiện nghiêm túc; đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai sự thật, ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế; kịp thời chấn chỉnh các vi phạm. Chủ động ứng phó với các tác động tiêu cực từ bên ngoài; có biện pháp phòng vệ, ngăn chặn, hạn chế những hoạt động lợi dụng hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch, đầu tư... dễ gây phương hại đến ANKT và lợi ích quốc gia. Việc kiểm tra, kiểm soát, đánh giá hiệu quả kinh tế, những tác động, ảnh hưởng của các chương trình, dự án đầu tư đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được thực hiện chặt chẽ; tiếp tục xem xét xử lý các dự án tiến độ kéo dài, lãng phí tài nguyên, không thực hiện đúng cam kết; quan tâm chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh môi trường, nguồn nước; phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các sai phạm, góp phần tạo môi trường đầu tư bền vững, ổn định. Công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm trên lĩnh vực kinh tế được phát hiện, xử lý kịp thời; công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh được ổn định, ANKT được giữ vững, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, bất ngờ.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện Đề án của Công an tỉnh và các sở, ngành, địa phương trong 2 năm qua. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức quán triệt, bám sát nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị được xác định cụ thể tại “Đề án bảo đảm ANKT trên địa bàn tỉnh” để triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, chủ động trong thực hiện công tác bảo đảm ANKT trên địa bàn tỉnh. Công an tỉnh phát huy tốt hơn nữa vai trò cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo để tham mưu chỉ đạo triển khai Đề án, trong đó tập trung nâng cao năng lực xử lý thông tin, dự báo, tham mưu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm ANKT tại địa phương; tập trung các lĩnh vực, mục tiêu và các địa bàn kinh tế trọng điểm, các dự án kinh tế lớn, dự án có vốn đầu tư nước ngoài; tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn, kiểm tra các sở, ngành, địa phương trong thực hiện công tác bảo đảm ANKT. Đẩy mạnh tấn công, trấn áp tội phạm, phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, quốc phòng, ANKT.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, các ngành chức năng liên quan tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát quy hoạch tỉnh, quy hoạch ngành, lĩnh vực, địa bàn kinh tế trọng điểm của tỉnh nhằm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế đúng định hướng, tránh phá vỡ quy hoạch được duyệt. Đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính công, chủ động nắm bắt, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, các điểm nghẽn về thủ tục hành chính, tạo cơ chế, chính sách thuận lợi để thu hút đầu tư và đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.