Tập huấn nghiệp vụ tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024

Ngày 10/4, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 cho 70 đại biểu là cán bộ phụ trách công tác pháp chế ở các sở, ban, ngành tỉnh và phòng Tư pháp các huyện, thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu được triển khai Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; thẩm quyền ban hành, nội dung văn bản quy phạm pháp luật; kỹ năng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và phân biệt văn bản quy phạm pháp luật với văn bản hành chính thông thường; nghiệp vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời, tập trung phân tích, trao đổi, thảo luận và giải đáp những vướng mắc thường gặp xung quanh việc thực hiện quy trình, trình tự thủ tục tham mưu xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật; kỹ năng soạn thảo, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật phát sinh thực tế tại cơ sở.

Toàn cảnh hội nghị.

Thông qua hội nghị, nhằm giúp cán bộ, công chức được bồi dưỡng nhiều kỹ năng quan trọng để tham mưu thực hiện tốt công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình.