Công ty Điện lực Ninh Thuận: Tập huấn Chương trình sử dụng an toàn–tiết kiệm điện năm 2024

Ngày 9/4, Công ty Điện lực Ninh Thuận phối hợp với Hội Điện lực miền Nam tổ chức buổi tập huấn Chương trình sử dụng an toàn–tiết kiệm điện năm 2024. Tham dự có hơn 100 trưởng các thôn, khu phố, khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi tập huấn các học viên được nghe chuyên gia Hội Điện lực miền Nam giới thiệu tổng quan về Chỉ thị số 20/CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025; trang bị những kiến thức cơ bản, cốt lõi nhất cho các trưởng khu phố, thôn, khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh về tính an toàn và tiết kiệm điện để chung tay góp sức làm giảm thiểu các tai nạn về điện, tiết kiệm điện năng tiêu thụ; đồng thời giúp các các học viên dễ dàng tra cứu, nhận diện sự nguy hiểm của dòng điện đối với cơ thể con người; biết cách để giảm thiểu các tai nạn về điện và tiết kiệm điện năng tiêu thụ… Qua đó góp phần tạo những nhân tố tích cực trong việc lan tỏa việc thực hiện chủ trương sử dụng điện an toàn - tiết kiệm tại cơ quan và trong cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi Tập huấn Chương trình sử dụng an toàn–tiết kiệm điện năm 2024.