Tỉnh ủy tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023; 5 năm (2021-2025) và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày 7/3, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021-2025) và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các vụ địa phương và các ban đảng trung ương; các đồng chí UVTV Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Lãnh đạo tỉnh dự hội nghị. Ảnh: V.Nỷ

Với quyết tâm cao của các cấp ủy, tổ chức đảng (TCĐ) và đảng viên (ĐV), công tác xây dựng Đảng của tỉnh trong năm 2023 và nhiệm kỳ 2021-2025 đạt được nhiều kết quả quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chung mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra. Cấp ủy, TCĐ các cấp và ĐV trong toàn Đảng bộ đã nhận thức đầy đủ, sâu kỹ hơn về công tác xây dựng Đảng; chú trọng hơn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCĐ và đội ngũ ĐV; tăng cường quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định... của Đảng, nhất là các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen cho các TCĐ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Ảnh: Văn Nỷ

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm và có chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng tổ chức bộ máy và công tác cán bộ được đổi mới, thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định; phát triển ĐV mới hằng năm đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp từng bước thực hiện đúng chỉ đạo của trung ương. Công tác dân vận có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, sát đối tượng, sát cơ sở. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh ngày càng được nâng lên.

Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; cấp ủy các cấp chủ động, sáng tạo và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp, đảm bảo các nội dung, yêu cầu theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, góp phần vào thành công của Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận đóng góp nhiều ý kiến cho dự thảo các báo cáo; đồng thời, làm rõ thêm những kết quả đã đạt được, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp thu và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của đại biểu để chỉ đạo cơ quan liên quan bổ sung, hoàn chỉnh các báo cáo. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và từ nay đến hết nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, TCĐ các cấp chú trọng xây dựng Đảng về chính trị.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: V.Nỷ

Qua đó tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội đối với cương lĩnh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, ĐV, nhất là người đứng đầu; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, lý luận; tập trung xây dựng Đảng về đạo đức; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, ĐV; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị; thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025; đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cấp chiến lược; đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, công tác dân vận; đồng thời, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới... 

Dịp này, Tỉnh ủy tặng bằng khen cho 4 TCĐ và 15 ĐV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 và trong 5 năm (2019-2023).