Bác Ái: Quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024

Phát huy những kết quả đạt được, ngay từ những tháng đầu năm mới 2024, huyện Bác Ái cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp với quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra trong năm. Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng, nỗ lực của nhân dân sẽ tạo động lực quan trọng để huyện miền núi Bác Ái hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra trong năm 2024.

Năm 2023, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) của huyện Bác Ái tiếp tục duy trì ổn định. Kết quả có 24/25 chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra; tổng giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 8%; công nghiệp- xây dựng tăng 12,6%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 10,5%... Phát huy những kết quả đạt được, ngay từ những tháng đầu năm mới 2024, huyện Bác Ái cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp với quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra trong năm.

Trung tâm huyện Bác Ái. Ảnh: V.M

Đồng chí Mẫu Thái Phương, Bí thư Huyện ủy Bác Ái cho biết: Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm bứt phá để hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2021-2025. Do đó, trên cơ sở chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2024, Huyện ủy chỉ đạo việc tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH; triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Nghị quyết HĐND huyện về kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2025; phối hợp với các sở, ngành của tỉnh kêu gọi, thu hút đầu tư chọn lọc tập trung vào các ngành, lĩnh vực: Công nghiệp chế biến, chăn nuôi, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch; tăng cường đổi mới, tích cực phát huy nội lực, tranh thủ mọi nguồn lực xã hội, từng bước khai thác các tiềm năng, lợi thế của địa phương để đẩy mạnh phát triển KT-XH; tạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ; tập trung phát triển sản xuất, chăn nuôi gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đồng thời tiếp tục thực hiện xây dựng, phát triển đô thị loại V tại xã Phước Đại giai đoạn 2021-2025; từng bước hình thành các sản phẩm OCOP, các chuỗi giá trị sản xuất gắn với du lịch nông nghiệp; tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng văn hóa, xã hội đáp ứng tốt nhiệm vụ nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội.

Với chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, các cơ quan, đơn vị, địa phương huyện Bác Ái đã xây dựng đồng bộ kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ; đồng thời, phát động các phong trào thi đua sôi nổi trên tất cả lĩnh vực đời sống xã hội. Những ngày đầu năm mới 2024, chúng tôi có mặt tại huyện Bác Ái ghi nhận không khí làm việc ở các cơ quan, đơn vị cũng như không khí lao động của bà con ở các địa phương. Anh Katơr Hoạt ở thôn Ma Nai, xã Phước Thành, cho biết: Năm nay thời tiết tương đối thuận lợi, lượng nước ở các hồ dồi dào nên thuận lợi cho trồng trọt và chăn nuôi, sau khi thu hoạch lúa vụ mùa 2023, nông dân tranh thủ cày đất xuống giống vụ đông - xuân 2023-2024 kịp thời vụ. Hiện nay bà con đang tích cực bám ruộng, rẫy để chăm sóc cây trồng với kỳ vọng một vụ mùa bội thu. Đồng chí Katơr Niếu, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Thành, cho biết: Thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024, ngay từ những tháng đầu năm mới, xã đề ra nhiều giải pháp, phân công nhiệm vụ cho các hội, đoàn thể thống nhất kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu đề ra. Chỉ đạo hội nông dân bám sát cơ sở kịp thời hướng dẫn nông dân chăm sóc các loại cây trồng, nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, góp phần giúp người dân nâng cao thu nhập.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng, nỗ lực của nhân dân sẽ tạo động lực quan trọng để huyện miền núi Bác Ái hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra trong năm 2024.