Họp mặt kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Giáp Thìn 2024

Ngày 2/2, Tỉnh ủy tổ chức Họp mặt kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024) và mừng xuân Giáp Thìn 2024.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đã nghỉ hưu; các đồng chí UVTV Tỉnh ủy; các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lao động; lãnh đạo các sở, ban, ngành địa phương trong tỉnh. 

Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự buổi họp mặt. Ảnh: V.Nỷ

Phát biểu ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Trải qua 94 năm, Đảng ta đã không ngừng xây dựng, củng cố và phát triển, xứng đáng với sự tin tưởng của nhân dân, tạo nên những truyền thống cực kỳ quý báu. Đó là truyền thống chiến đấu kiên cường, bất khuất, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, không ngừng sáng tạo; tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, giữ vững sự gắn bó máu thịt với nhân dân; luôn nêu cao chủ nghĩa quốc tế trong sáng, thủy chung. Trước bao thử thách nặng nề, Đảng vẫn phát triển bằng bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ qua từng giai đoạn cách mạng, lãnh đạo nhân dân giành được nhiều thắng lợi vĩ đại trong quá trình chiến đấu và gặt hái nhiều thành tựu trong xây dựng, phát triển nước nhà ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Đối với tỉnh ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn trung thành với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, góp phần hoàn thành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc; đã và đang không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, đưa Ninh Thuận ngày càng phát triển tiến bộ, góp phần vào công cuộc phát triển chung của đất nước và hội nhập quốc tế. Ninh Thuận từ một tỉnh thuần nông đã vươn lên thành tỉnh phát triển khá trong khu vực; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện; diện mạo đô thị và nông thôn ngày càng khởi sắc. Năm 2024 trong bối cảnh mới của tình hình thế giới và trong nước có nhiều thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen; trong tỉnh, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được ban hành, tiềm năng, lợi thế và các dự án trọng điểm tiếp tục phát huy hiệu quả đã tạo động lực mạnh mẽ để Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết và cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững và vận dụng sáng tạo, có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng vào điều kiện cụ thể của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: V.Nỷ

Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu mà Đảng bộ tỉnh đã đề ra trong năm 2024, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và cả hệ thống chính trị cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, bám sát, cụ thể hóa các nghị quyết, chính sách, đề án của trung ương, của Tỉnh ủy đảm bảo kịp thời, đồng bộ, đúng định hướng. Trong đó tập trung ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tập trung thực hiện 3 đột phá: Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, liên vùng, nhất là các dự án kết cấu hạ tầng; hoàn thiện cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn cho các trọng điểm phát triển; khơi thông nguồn lực đất đai. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh. Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, nâng chất lượng nguồn nhân lực, y tế, xã hội ngang tầm với phát triển kinh tế; chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiếp tục kiện toàn bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Quyết liệt phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế. Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phấn đấu đến năm 2025, trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước, là một trong những trung tâm năng lượng tái tạo, năng lượng sạch của cả nước; đến năm 2030, trở thành tỉnh có mức thu nhập bình quân thuộc nhóm trung bình cao của cả nước; đến năm 2045, trở thành tỉnh phát triển toàn diện, có thu nhập cao. Qua đó, góp phần cùng cả nước gặt hái những thành tựu to lớn hơn nữa trong giai đoạn cách mạng mới.

Phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Năm 2024 xác định là năm “tăng tốc”, có ý nghĩa rất quan trọng để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Ảnh: Văn Nỷ

Để thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương quán triệt phương châm hành động “Đoàn kết kỷ cương, linh hoạt sáng tạo, tăng tốc hiệu quả”, thực hiện đổi mới trong tư duy và hành động quyết liệt, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong chỉ đạo điều hành, nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai thực hiện thật tốt những nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Với không khí của năm mới, sức bật mới, tinh thần mới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người dân thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” và “những người thi đua là những người yêu nước nhất” để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công việc ngay từ đầu năm với tinh thần chung “chọn đúng việc ưu tiên cần làm, quyết tâm, đoàn kết, đồng tâm, chung sức, khó khăn sẽ cố gắng vượt qua”, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra cho năm 2024, thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Tại buổi họp mặt, đại diện cán bộ hưu trí cao cấp và thế hệ trẻ phát biểu bày tỏ niềm tự hào, đồng thời nêu cao quyết tâm đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh ra sức phát huy truyền thống, lao động, học tập, sáng tạo trên mọi lĩnh vực, góp phần xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Lãnh đạo tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân. Ảnh: D.My

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trao Huân chương Lao động hạng Ba và hoa chúc mừng đồng chí Hoàng Thị Út Lan, Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh đã có nhiều đóng góp trong hoạt động từ thiện xã hội, góp phần xây dựng và phát triển Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Ninh Thuận. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba và hoa chúc mừng đồng chí Hà Anh Quang, nguyên Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

* Trước khi dự buổi họp mặt kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024) và mừng xuân Giáp Thìn 2024, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cùng lãnh đạo các cơ quan Đảng, đoàn thể, sở, ngành, lực lượng vũ trang... đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Ảnh: Văn Miên