Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân sự tỉnh: Triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 6/2, Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Trong năm 2023, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung tham mưu chỉ đạo, triển khai hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng, có nhiều đổi mới tích cực và đạt được hiệu quả thiết thực. Ban đã chỉ đạo đội ngũ cộng tác viên, lực lượng 47 và cán bộ, đảng viên tham gia viết, đăng tải, chia sẽ gần hơn 10.000 lượt tin, bài, với hơn 1,5 triệu lượt tiếp cận, hơn 55.000 lượt tương tác, gần 1500 lượt bình luận và hơn 25 lượt like, share.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: D.Tài

Năm 2024, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục chỉ đạo cơ quan thường trực và đội ngũ cộng tác viên theo dõi, xác minh, thu thập thông tin, nắm chắc các hội, nhóm, tổ chức, cá nhân hoạt động chống phá, đưa tin, phát tán xấu độc trên mạng internet và mạng xã hội có nội dung trái với đường lối, chủ trương của Đảng, chíh sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý tư tưởng, giáo dục cán bộ, nhân viên, chiến sĩ chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, quy định của đơn vị; phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Báo Ninh Thuận đẩy mạnh công tác tuyên truyền các bài viết, video clip giáo dục truyền thống, có tính chiến đấu cao nhằm vạch trần các luận điệu sai trái, chống phá của các thế lực thù địch...