Hoạt động Ban Chỉ đạo 35: Những yêu cầu mới trước tình hình mới

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, ngành Tuyên giáo tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan thường trực, tích cực tham mưu cho cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ; tổ chức phân công, phối hợp chặt chẽ trong việc nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện thông tin xấu, độc để đấu tranh, xử lý; đồng thời đẩy mạnh việc xây dựng tin, bài phản ánh, lan tỏa những thông tin tích cực, những cách làm hay, những mô hình tốt, “phủ xanh” thông tin để góp phần xây dựng hình ảnh một địa phương năng động, sáng tạo, thân thiện và một Đảng bộ tỉnh đoàn kết, thống nhất, vì sự nghiệp phát triển Ninh Thuận ngày một mạnh, giàu.

Năm 2023, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 các cấp triển khai nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn. Nhưng được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, BCĐ 35 các cấp đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo toàn diện trên hai lĩnh vực “xây” và “chống”; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên, tăng cường cảnh giác trước âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ định hướng thông tin đến các cơ quan báo chí, truyền thông và lực lượng BCĐ 35 đưa tin, bài lên internet và mạng xã hội; lan tỏa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thông tin tích cực, những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước; những chủ trương của Tỉnh ủy về xây dựng Đảng phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) địa phương; phổ biến những cách làm hay, gương người tốt, việc tốt tới đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó, BCĐ 35 các cấp cũng hết sức chú trọng công tác theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện và tham mưu cấp ủy chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp xác minh, xử lý đối với các thông tin chống phá của các thế lực thù địch, phản động chia sẻ trên mạng xã hội; tổ chức lực lượng đấu tranh, buộc gỡ bài trên một số trang Facebook cá nhân trong tỉnh thường xuyên đăng tin, bài chống phá Đảng, Nhà nước; tuyên truyền xuyên tạc; thông tin sai sự thật, nói xấu lãnh đạo địa phương.

Từ những nỗ lực đó, tình hình an ninh tư tưởng trong toàn tỉnh nói chung luôn được giữ vững. Đối với một số vấn đề nổi lên trong tỉnh bị các thế lực thù địch, phản động lợi dụng xuyên tạc, chống phá, nhất là các dự án trên lĩnh vực du lịch, dự án điện mặt trời, điện gió,... đã được BCĐ 35 các cấp tập trung nắm tình hình, kịp thời thông tin chính thống, chỉ đạo giải quyết những vấn đề nhân dân còn tâm tư, vướng mắc, đồng thời đẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác, kiên quyết xử lý những cá nhân có thông tin sai trái, tham gia bình luận với tư tưởng chống đối, thù địch...

Kết quả năm 2023, các cơ quan chức năng thuộc BCĐ 35 đã kịp thời phát hiện, xác minh, đấu tranh với 64/82 đối tượng (so với cùng kỳ năm 2022 tăng 11 đối tượng) sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải, chia sẻ, bình luận nhiều bài viết có nội dung phức tạp, nhạy cảm, sai sự thật, chưa được kiểm chứng; thổi phồng một số vấn đề xã hội; đẩy mạnh xuyên tạc các chủ trương của Đảng, công tác điều hành, quản lý của chính quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương... Qua đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm, ký biên bản làm việc, ký xác nhận vào các trang tài liệu do chính các đối tượng đăng tải và tự gỡ bỏ 91 bài viết, 10 video có nội dung xấu, độc; cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 đối tượng với tổng số tiền là 20 triệu đồng. Khởi tố 1 đối tượng hình sự... Từ sự quyết liệt đấu tranh, xử lý đó, đến nay hầu hết những tin, bài chống phá liên quan đến tỉnh đã không còn lan truyền trên mạng xã hội.

Bước vào năm 2024, tình hình quốc tế và khu vực tiếp tục có nhiều biến động phức tạp, khó lường; nhất là các cuộc xung đột Nga - Ukraine, Israel - Hamas; Mỹ và đồng minh - Houthi. Trong khu vực, tình hình Đông Bắc Á và Biển Đông vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Ở trong nước, nền kinh tế còn đối mặt với nhiều khó khăn, hoạt động sản xuất, kinh doanh ở một số ngành, lĩnh vực phục hồi chậm; tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, bất ổn. Các thế lực thù địch, phản động tiếp tục chống phá quyết liệt Đảng, Nhà nước, chế độ... nhằm gây bất ổn chính trị trước kỳ đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trước tình hình đó, yêu cầu đặt ra cho BCĐ 35 các cấp là khá nặng nề, đòi hỏi công tác triển khai nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2024 phải vừa bám sát với chủ trương, định hướng, quan điểm lãnh đạo của trung ương, vừa vận dụng sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh để cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp của các cơ quan, đơn vị thành viên BCĐ 35 tỉnh, huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, kịp thời với tinh thần và nỗ lực cao nhất để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác, xử lý có hiệu quả các thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch. Tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm:

Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng giáo dục tư tưởng chính trị, trong đó chú trọng việc phân tích, quán triệt các luận điểm cơ bản trong các tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền thông tin tích cực, đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc trên các báo “lề trái”, internet, mạng xã hội; triển khai đồng bộ các biện pháp để ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin xấu, độc; kiên quyết xử lý các đối tượng đăng tải, tán phát thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ.

Chú trọng công tác quán triệt, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; kịp thời thông tin, thông báo tình hình, nhất là tình hình giải quyết những vấn đề được dư luận cả nước quan tâm đến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tạo sự đồng thuận của nhân dân đối với những vấn đề quan trọng của đất nước, của tỉnh, tránh bị các tổ chức phản động kích động, lôi kéo, tham gia thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Nghiên cứu giải pháp, xây dựng phương án nâng nhận thức của quần chúng nhân dân trước các thông tin sai trái, xấu, độc; đồng thời huy nhân dân tham gia vào việc chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực; bình luận tích cực; phát huy thế mạnh về số đông và vai trò của quần chúng nhân dân vào công cuộc đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các lĩnh vực KT-XH.

Tổ chức tốt hoạt động giám sát thông qua nhiều kênh để theo dõi chặt chẽ các đối tượng có hoạt động phức tạp trên mạng xã hội; từ đó có các giải pháp đấu tranh, phản bác phù hợp; ngăn chặn có hiệu quả các thông tin xấu, độc, các luồng dư luận ảnh hưởng đến an ninh tư tưởng, công tác xây dựng Đảng và phát triển KT-XH địa phương.

Chủ động nắm chắc tình hình và dư luận xã hội đối với những vấn đề phức tạp, nhạy cảm chính trị của đất nước, của tỉnh... để kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, ngành Tuyên giáo tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan thường trực, tích cực tham mưu cho cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ; tổ chức phân công, phối hợp chặt chẽ trong việc nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện thông tin xấu, độc để đấu tranh, xử lý; đồng thời đẩy mạnh việc xây dựng tin, bài phản ánh, lan tỏa những thông tin tích cực, những cách làm hay, những mô hình tốt, “phủ xanh” thông tin để góp phần xây dựng hình ảnh một địa phương năng động, sáng tạo, thân thiện và một Đảng bộ tỉnh đoàn kết, thống nhất, vì sự nghiệp phát triển Ninh Thuận ngày một mạnh, giàu.