Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng

Ngày 23/2, tại Tp. Đà Lạt (Lâm Đồng), đồng chí lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng để hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 27/1/2024 của Chính phủ triển khai thực hiện dự án Đường nối từ thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đi ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Dự án Đường nối từ thị trấn Tân Sơn đi ngã tư Tà Năng có tổng chiều dài 63,32 km (tỉnh Ninh Thuận: 46,22 km; tỉnh Lâm Đồng: 17,1 km) với tổng mức đầu tư là 1.494.746 triệu đồng. Điểm đầu tại điểm giao QL27B và QL27 (ngã ba Ninh Bình), huyện Ninh Sơn; điểm cuối (Km63+320) tại ngã tư Tà Năng thuộc xã Tà Năng, huyện Đức Trọng, thời gian hoàn thành 2021- 2025. Đến nay, đã hoàn thành và nghiệm thu đưa vào sử dụng Dự án thành phần 1 (Đường từ thị trấn Tân Sơn đến xã Ma Nới có tổng chiều dài 22,283 km (nằm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận). Dự án thành phần 2 (Đường từ xã Ma Nới đi ngã tư Tà Năng có chiều dài 41,037 km (trong đó đoạn qua địa phận tỉnh Ninh Thuận 23,937 km; đoạn qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng thuộc xã Đạ Quynh và xã Tà Năng huyện Đức Trọng dài 17,1 km), hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã thi công cơ bản các công trình trên tuyến và thảm bê tông nhựa lớp 1 được 15 km/17,1km (còn 2,1 km chưa thi công được do vướng rừng và đất rừng chưa được chuyển mục đích); trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã thi công được 8,0 km/23,937 km (còn 15,937km chưa thi công được do vướng rừng và đất rừng chưa được chuyển mục đích).

Đồng chí lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng.

Thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 106/2023/QH15 ngày 28/11/2023 của Quốc hội thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ, HĐND tỉnh Ninh Thuận đã thống nhất sử dụng ngân sách tỉnh Ninh Thuận hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng thực hiện dự án Đường nối từ thị trấn Tân Sơn đi Ngã tư Tà Năng tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 15/02/2024, trong đó ngân sách tỉnh Ninh Thuận thực hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 1.129.377 triệu đồng, ngân sách tỉnh Ninh Thuận hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng thực hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 365.369 triệu đồng. Đồng thời để đảm bảo thời gian theo yêu cầu, UBND tỉnh Ninh Thuận đã có Văn bản số 634/UBND-KTTH ngày 17/02/2024 báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị quan tâm, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét giao UBND tỉnh Ninh Thuận được làm cơ quan chủ quản, được sử dụng ngân sách tỉnh Ninh Thuận hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng thực hiện hoạt động đầu tư công đối với dự án Đường nối từ thị trấn Tân Sơn đi Ngã tư Tà Năng đã được Quốc hội chấp thuận áp dụng cơ chế thực hiện thí điểm giao một địa phương làm cơ quan chủ quản tại Phụ lục III Nghị quyết số 106/2023/NQ15; trong đó có cam kết sẽ phối hợp làm việc với tỉnh Lâm Đồng và bổ sung hồ sơ sau khi có văn bản thống nhất của UBND tỉnh Lâm Đồng và Nghị quyết của HĐND tỉnh Lâm Đồng, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất vào đầu tháng 3/2024. Về phía tỉnh Lâm Đồng, trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Ninh Thuận, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng thống nhất chủ trương về phương án đầu tư, đồng thời thống nhất trình HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề theo Kết luận số 809-KL/TU ngày 20/02/2024 của Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 56.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, do thời gian yêu cầu hoàn thành thủ tục pháp lý theo Nghị quyết số 16/NQ-CP trước ngày 15/02/2024 của Chính phủ, vì vậy UBND tỉnh kiến nghị Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng sớm xem xét tổ chức kỳ họp HĐND chuyên đề để thông qua Nghị quyết thống nhất sử dụng ngân sách địa phương tỉnh Ninh Thuận hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng thực hiện dự án; UBND tỉnh Ninh Thuận kính đề nghị Thường trực HĐND, UBND tỉnh Lâm Đồng và các sở ngành, địa phương có liên quan quan tâm, hỗ trợ để tỉnh Ninh Thuận hoàn thiện các hồ sơ thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ quyết định để sớm hoàn thành dự án.