Cục Thuế tỉnh triển khai tháng hỗ trợ quyết toán thuế năm 2023

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh thực hiện quyết toán thuế năm 2023, từ ngày 1/3/2024 đến 30/4/2024, Cục Thuế tỉnh tổ chức “Tháng hỗ trợ người nộp thuế quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023”.

Theo đó, Cục Thuế và các Chi cục thuế khu vực, thành phố thành lập các tổ hỗ trợ kết hợp giải đáp vướng mắc để hướng dẫn doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh quyết toán thuế theo các nội dung: Hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện các ứng dụng về kê khai thuế, kê khai và nộp thuế điện tử hệ thống thuế điện tử (eTax); hướng dẫn kê khai, quyết toán thuế TNCN, thuế thu nhập doanh nghiệp; hướng dẫn lập thủ tục hoàn thuế TNCN; giải đáp các vướng mắc về chính sách thuế; hỗ trợ và giải đáp những vướng mắc liên quan đến thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế... Cách thức hỗ trợ trực tiếp tại cơ quan thuế và hỗ trợ qua thư điện tử theo địa chỉ: cucthue.nth@gdt.gov.vn và hỗ trợ qua điện thoại. Cụ thể: Cục Thuế tỉnh hỗ trợ qua số điện thoại 0259.3824978, 0259.3824979; Chi cục Thuế Tp. Phan Rang - Tháp Chàm: 0259.3839344; Chi cục Thuế khu vực Ninh Phước - Thuận Nam: 0259.3864531, 0259.3866558; Chi cục Thuế khu vực Ninh Hải - Thuận Bắc: 0259.3873062, 0259.3876111 và Chi cục Thuế khu vực Ninh Sơn - Bác Ái: 0259.3854944, 0259.3855218, 0259.3840095.