Hội Nông dân huyện Ninh Sơn: Đẩy mạnh các phong trào thi đua

Trong năm 2023, các cấp Hội Nông dân (ND) huyện Ninh Sơn đã triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác hội và phong trào ND gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng nông thôn mới (NTM) đạt nhiều kết quả tích cực.

Trọng tâm là phong trào “ND sản xuất, kinh doanh giỏi” có tác động tích cực đến hội viên tham gia vào phát triển kinh tế - xã hội. Hội ND huyện đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động ND thi đua sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Thành lập 9 tổ hội nghề nghiệp, vận động hội viên ND chuyển đổi hơn 450ha cây trồng; triển khai các mô hình sản xuất có hiệu quả, như: Mô hình chăn nuôi gia súc vỗ béo; trồng dưa lưới ứng dụng công nghệ cao... Đồng thời, hỗ trợ hội viên xây dựng nhà lưới, nhà kính, nhà màng, hệ thống tưới nhỏ giọt với tổng diện tích toàn huyện là 400ha. Trong năm 2023, Hội ND huyện Ninh Sơn phát triển mới 642 hội viên, qua bình xét có 3.215/5.598 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi, đạt và vượt cao so với chỉ tiêu đề ra. Qua thực hiện phong trào “ND sản xuất, kinh doanh giỏi” đã khơi dậy tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM ở địa phương. Có 192 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi giúp đỡ cho 38 hộ hội viên ND, hộ nghèo và cận nghèo vươn lên thoát nghèo.

 

Anh Trần Quốc Hùng ở thôn Tân Hòa, xã Hòa Sơn thực hiện mô hình nuôi bò vỗ béo mang lại hiệu quả kinh tế.

Công tác hỗ trợ vốn cho hội viên tiếp tục phát huy hiệu quả và kịp thời. Từ nguồn Quỹ hỗ trợ ND đã giúp cho 51 hộ có vốn phát triển chăn nuôi với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng, đồng thời tạo điều kiện cho 2.958 hộ vay vốn đầu tư phát triển kinh tế, khởi nghiệp. Qua đó, thúc đẩy nhiều mô hình sản xuất đa dạng, tạo động lực để ND mở rộng sản xuất. Trong đó, nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả cao, như: Mô hình chăn nuôi bò sinh sản; mô hình trồng tre tứ quý của anh Nguyễn Cao Anh Kiệt và Nguyễn Tiến Dũng ở xã Hòa Sơn; mô hình khởi nghiệp homestay cà phê vườn của anh Nguyễn Hữu Hòa ở xã Lâm Sơn... Bên cạnh đó, các cấp hội xây dựng được 12 mô hình “Dân vận khéo” có sức lan tỏa sâu rộng và mang lại hiệu quả thiết thực như: Mô hình Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi bò sinh sản ở xã Hòa Sơn; vận động nhân dân hiến đất, làm đường bê tông vận chuyển nông sản lên Suối Thị ở xã Mỹ Sơn; vận động các hộ dân dọc tuyến đường Nguyễn Trường Tộ, thuộc khu phố 7, thị trấn Tân Sơn tham gia xây dựng tuyến phố văn minh “sáng, xanh, sạch, đẹp”..., góp phần không nhỏ vào xây dựng NTM, tạo động lực thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Ông Cà Mau Chinh, Chủ tịch Hội ND huyện Ninh Sơn cho biết: Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2024, Hội ND huyện tập trung vận động hội viên tham gia phát triển kinh tế, xây dựng NTM, đô thị văn minh. Xây dựng các mô hình sản xuất có hiệu quả. Tiếp tục đổi mới các hoạt động tư vấn, dạy nghề và vận động ND tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Đồng thời, tăng cường phối hợp chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới; hỗ trợ, giúp ND đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hiệu quả để vươn lên làm giàu, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.