Tổng kết công tác ủy thác cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác vay năm 2023

Ngày 23/2, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ủy thác cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác vay năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh tích cực phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác triển khai đồng bộ các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng; thực hiện tốt công tác đôn đốc, thu hồi, xử lý, quản lý nợ, phòng ngừa nợ xấu phát sinh trong quá trình hoạt động. Trong năm, doanh số cho vay qua ủy thác các hội, đoàn thể đạt 1.316,8 tỷ đồng/32.011 lượt hộ, doanh số thu nợ đạt 741,4 tỷ đồng; nâng tổng dư nợ đến hết năm 2023 đạt 3.505,7 tỷ đồng, chiếm 99,9% tổng vốn cho vay. Qua đó, góp phần quan trọng vào thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ủy thác cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác năm 2023. Ảnh: H.Lâm

Năm 2024, chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh và các hội, đoàn thể nhận ủy thác đề ra giải pháp đẩy nhanh tiến độ các chương trình cho vay, tổ chức bình xét, giải ngân vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng, tăng cường thu hồi nợ đến hạn, quá hạn. Phấn đấu hoàn thành trên 99% kế hoạch tăng trưởng được giao, tỷ lệ thu lãi cả năm đạt 100% trở lên; số hộ vay tham gia gửi tiền tiết kiệm đạt trên 98%...