Tin tổng hợp

HĐND tỉnh Khóa XI Kỳ họp thứ 17 vừa thông qua nghị quyết thống nhất sử dụng ngân sách tỉnh hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng thực hiện hoạt động đầu tư công đối với dự án Đường nối từ thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đi Ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Dự án Đường nối từ thị trấn Tân Sơn đi Ngã tư Tà Năng với tổng mức đầu tư 1.494.746 triệu đồng, trong đó: Ngân sách tỉnh thực hiện trên địa bàn tỉnh 1.129.377 triệu đồng; Ngân sách tỉnh hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng thực hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 365.369 triệu đồng.

Các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công Đường nối từ thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đi Ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Văn Nỷ

Dự án có tổng chiều dài tuyến đường khoảng 63,32 km, gồm: Dự án thành phần 1 đường từ thị trấn Tân Sơn đến xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn chiều dài tuyến khoảng 22,283 km. Dự án thành phần 2: Đường từ xã Ma Nới đến ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng với chiều dài tuyến khoảng 41,037 km (trong đó: Đoạn qua địa phận tỉnh từ xã Ma Nới đến điểm giáp ranh giữa tỉnh với tỉnh Lâm Đồng dài khoảng 23,937 km; đoạn qua địa phận tỉnh Lâm Đồng từ điểm giáp ranh giữa tỉnh Ninh Thuận với tỉnh Lâm Đồng đến ngã tư Tà Năng dài khoảng 17,1 km).