Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Thường trực HĐND huyện Ninh Phước

Ngày 23/2, Đoàn công tác Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Thường trực HĐND huyện Ninh Phước về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, Thường trực HĐND, các ban của HĐND huyện Ninh Phước đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền; các nội dung, chương trình được triển khai thực hiện đảm bảo theo kế hoạch; nội dung phương thức hoạt động của HĐND các cấp được đổi mới, chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri được nâng lên. Công tác theo dõi, đôn đốc các cơ quan hữu quan giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện thường xuyên. Qua tiếp dân, đại biểu HĐND huyện đã giải thích những thắc mắc, kiến nghị, đồng thời hướng dẫn các trình tự thủ tục để công dân gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan đúng thẩm quyền giải quyết...

Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị thời gian tới, địa phương cần rà soát lại các quy chế hoạt động giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong hoạt động của HĐND các cấp; đổi mới nâng cao chất lượng các kỳ họp, phương thức điều hành, các phiên họp giải trình; tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết liên quan đến chủ trương phát triển kinh tế - xã hội mà HĐND tỉnh, huyện ban hành; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri; quan tâm, rà soát lại các quy hoạch trên địa bàn đã được phê duyệt, nhất là vấn đề đất đai, giải phóng mặt bằng, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025.