UBND tỉnh họp nghe báo cáo tình hình triển khai các dự án động lực lĩnh vực du lịch năm 2024

Ngày 23/2, đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai các dự án động lực trong lĩnh vực du lịch (DL) trên địa bàn tỉnh năm 2024. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.

Tính đến đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh có 56 dự án DL đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (còn hiệu lực), với tổng vốn đăng ký 52.469,2 tỷ đồng. Trong đó, có 23 dự án đã đưa vào hoạt động, chiếm 41,1%; 20 dự án đang triển khai thi công, chiếm 35,77% và 13 dự án đang hoàn tất thủ tục đầu tư, chiếm 23,2%. Tuy nhiên, vẫn còn một số dự án DL trọng điểm, động lực triển khai còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra; một số dự án DL đang triển khai gặp khó khăn, vướng mắc nên tiến độ triển khai chậm.

Đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng và các địa phương liên quan khẩn trương rà soát, tham mưu giải quyết kịp thời, dứt điểm các vướng mắc của các nhà đầu tư; đồng thời, yêu cầu các nhà đầu tư xây dựng kế hoạch tiến độ chi tiết triển khai của từng dự án, có phương án huy động nguồn vốn khả thi để thực hiện theo tiến độ cam kết gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để giám sát, đôn đốc, kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét chỉ đạo tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Riêng các dự án cần thanh tra (Dự án Khu DL nghỉ dưỡng Hồ Ba Bể và Dự án Khu DL sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Hòn Đỏ) sớm tổ chức thanh tra toàn diện; các dự án đã được giao đất cho thuê đất nhưng chậm tiến độ, đủ điều kiện cho ngừng hoạt động dự án (Ninh Chữ Sailing Bay và Khu nghĩ dưỡng cao cấp Aminia - Ninh Chữ), UBND tỉnh sẽ xem xét cho chủ trương, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định của pháp luật.