Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Ngày 23/2, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí UVTV Tỉnh ủy: Lâm Đông, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Minh Nam, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Trong năm 2023, công tác tuyên giáo được Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy quan tâm, lãnh đạo sâu sát, kịp thời. Toàn ngành Tuyên giáo chủ động tham mưu ngày càng có chất lượng, sát tình hình thực tiễn. Các lĩnh vực công tác tuyên giáo được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn tuyên giáo cơ sở thực hiện đồng bộ, góp phần tích cực trong ổn định tình hình tư tưởng, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Công tác nắm bắt tình hình, diễn biến tâm trạng xã hội, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên được toàn ngành chú trọng thực hiện, từ đó có những tham mưu kịp thời, góp phần cổ vũ, động viên toàn xã hội và giải quyết cơ bản các vấn đề bức xúc của nhân dân.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả ngành Tuyên giáo đạt được thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong năm 2024, ngành Tuyên giáo bám sát, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã được Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao, đảm bảo rõ người, rõ việc, không để trễ hẹn, nhất là đôn đốc việc triển khai đề tài Địa chí Ninh Thuận, biên soạn và xuất bản cuốn sách “Những sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận” và tập sách ảnh “Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận - 95 năm xây dựng và phát triển (1930-2025)” đúng tiến độ, đảm bảo có công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030 theo kế hoạch đã đề ra; tham mưu công tác sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng thời gian quy định; chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng các hoạt động của công tác tuyên giáo như nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền định hướng dư luận xã hội, xử lý thông tin, nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị, phát huy công tác điều tra dư luận xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền lịch sử Đảng bộ tỉnh, huyện, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội địa phương trên các phương tiện truyền thông, website, mạng xã hội, chú trọng phối hợp thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa và tiềm năng, thế mạnh của địa phương cho học sinh, sinh viên...