Huyện ủy Ninh Phước: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Ngày 30/11, Huyện ủy Ninh Phước tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023; đề ra nghị quyết phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Trần Minh Nam, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến dự.

Năm 2023, huyện Ninh Phước có 10/13 chỉ tiêu vượt và đạt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất đạt 11.105,44 tỷ đồng, tăng trưởng 12,81%; thu ngân sách trên địa bàn 93 tỷ đồng, vượt 2,5% chỉ tiêu tỉnh giao, tăng 14,1% so với năm 2022; thu nhập bình quân đầu người 72,82 triệu đồng/năm, vượt 1,39 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,64%, vượt 0,64%;... các chính sách an sinh xã hội chăm lo cho gia đình có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội được triển khai thực hiện tốt. Công tác xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện được giữ vững.

Đồng chí Trần Minh Nam, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến dự Hội nghị Huyện ủy Ninh Phước. Ảnh: S.Ngọc

Năm 2024, Huyện ủy Ninh Phước tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; nâng cao chất lượng huyện nông thôn mới và thực hiện có hiệu quả lộ trình xây dựng thị trấn Phước Dân đạt chuẩn đô thị loại IV. Phấn đấu đưa tổng giá trị sản xuất các ngành đạt 12.511,45 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn 92,6 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 75,48 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,5%; giải quyết việc làm cho 2.900 lao động; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 92%; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90%; kết nạp 103 đảng viên mới...