Các Khối thi đua: Mặt trận và đoàn thể tỉnh, hội đặc thù tỉnh, các cơ quan trung ương

Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 30/11, Khối thi đua Mặt trận và đoàn thể tỉnh, gồm: Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh tỉnh và Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Trong năm 2023, các đơn vị trong khối đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; phối hợp triển khai các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, hội viên khó khăn, gia đình chính sách; đẩy mạnh thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh.

Khối thi đua Mặt trận và đoàn thể tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023. Ảnh: M.Dung

Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, phát triển, tăng tốc, hiệu quả” năm 2024 các đơn vị trong khối tiếp tục linh hoạt đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đảm bảo thực chất, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn; vận động cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và người lao động ra sức thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Hội nghị đã thống nhất đề nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua dẫn đầu khối năm 2023 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng thời bầu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng khối thi đua năm 2024.

* Cùng ngày, Khối thi đua hội đặc thù tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác TĐKT năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Hội nghị tổng kết công tác TĐKT năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ảnh M.Dung

Khối thi đua hội đặc thù tỉnh có 13 đơn vị tham gia, hoạt động trên nhiều lĩnh vực gồm: Hội Luật gia, Hội Nhà báo, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Liên minh Hợp tác xã, Hội Khuyến học, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật, Ban đại diện Hội Người cao tuổi, Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, Hội Đông y, Hội Người mù, Hội Chữ thập đỏ, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Trong năm 2023, các đơn vị trong khối đã bám sát nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đổi mới phương thức hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Nhiều mô hình, cách làm của các đơn vị trong khối đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh. Hội nghị thống nhất đề nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho Hội Đông y và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật; tặng bằng khen cho Hội Luật gia, Liên minh Hợp tác xã.

Triển khai nhiệm vụ năm 2024, Khối thi đua hội đặc thù tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua gắn với tuyên truyền đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; chú trọng công tác củng cố tổ chức hội, phát triển hội viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt hội; phát huy hiệu quả các công việc theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT-XH ở địa phương.

* Trước đó, ngày 29/12, Khối thi đua các cơ quan trung ương, gồm các đơn vị: Truyền tải điện Ninh Thuận (Trưởng khối thi đua), Cục Thống kê tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Chi cục Hải quan Ninh Thuận, Kho bạc Nhà nước tỉnh và Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác TĐKT năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Hội nghị tổng kết công tác TĐKT năm 2023. Ảnh: Bảo Uyên

Năm 2023, các thành viên trong khối đã chú trọng đổi mới về nội dung, phương pháp và tổ chức hoạt động TĐKT phù hợp với tình hình thực tế của khối; đề nghị khen thưởng kịp thời đối với các nội dung chuyên đề, các mô hình mới, các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt... Tại hội nghị, các đơn vị đã thống nhất chọn Cục Thống kê tỉnh đơn vị Trưởng khối năm 2024. Với kết quả đạt được khối đã bình xét trình khen thưởng cờ thi đua cho đơn vị Truyền tải điện Ninh Thuận, bằng khen UBND tỉnh cho đơn vị Cục Thống kê tỉnh và Kho bạc Nhà nước tỉnh.

Năm 2024, các đơn vị trong khối tăng cường sự phối hợp, đoàn kết hơn nữa nhằm mục tiêu phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ chính trị được giao.