Đoàn công tác Cụm thi đua MTTQ Việt Nam các tỉnh miền Đông Nam Bộ làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Ngày 29/11, Đoàn công tác Cụm thi đua MTTQ Việt Nam các tỉnh miền Đông Nam Bộ do đồng chí Cao Văn Quang, UVTV Tỉnh Ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Cụm trưởng Cụm thi đua làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra công tác Mặt trận tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thông tin về các hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, trong đó nổi bật là Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã tích cực đổi mới tổ chức, nội dung, nâng cao chất lượng phương thức hoạt động. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý, xử lý văn bản và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong hệ thống MTTQ Việt Nam từ tỉnh đến cơ sở. Đổi mới công tác giám sát, phản biện xã hội theo hướng chuyên sâu, có trọng tâm, trọng điểm. Nâng cao hiệu quả huy động các nguồn lực chăm lo cho người nghèo và thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Tính đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ trên 15 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 127 nhà đại đoàn kết; tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Bình chọn sản phẩm OCOP tỉnh Ninh Thuận được yêu thích” năm 2023, thu hút được 41 tác phẩm là sản phẩm OCOP của 26 đơn vị tham gia dự thi, thu hút 5.763 lượt bình chọn; phối hợp hỗ trợ thành lập 17 Câu lạc bộ thân nhân kiều bào tại các địa phương…

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác Cụm thi đua MTTQ Việt Nam các tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Các đại biểu trong đoàn công tác cũng đã chia sẻ, trao đổi các kinh nghiệm, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác Mặt trận; hoạt động tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, xây dựng và tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo; xây dựng tổ chức và hoạt động của các thôn, khu phố; phương pháp, cách thức nắm bắt tình hình các tầng lớp nhân dân; nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện; hoạt động kết nối cộng đồng, huy động các nguồn lực chăm lo cho người nghèo…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Cao Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Cụm trưởng Cụm thi đua đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm qua của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận. Đồng chí đề nghị các đơn vị trong Cụm thi đua MTTQ Việt Nam các tỉnh miền Đông Nam Bộ tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp thông tin, thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực công tác Mặt trận, cũng như nghiên cứu, đăng ký các mô hình hay, sáng tạo mang tính đột phá trong phong trào thi đua cụm. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình công tác trong năm đã đề ra, trong đó nhấn mạnh công tác tổ chức phát động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên, huy động mọi nguồn lực trong Nhân dân tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội... góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, xây dựng khối đại đoàn đoàn kết toàn dân tộc vững chắc.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã ủng hộ 500 triệu đồng cho Quỹ “ Vì người nghèo” tỉnh Ninh Thuận.