Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 28/11, tại Tp. Phan Rang - Tháp Chàm đã diễn ra Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028.

Tham dự có đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, nguyên Phó Tổng Cục trưởng, Tổng Cục Cảnh sát - Bộ Công an, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu CAND Việt Nam; các đồng chí UVTV Tỉnh ủy: Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lâm Đông, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, ngành, địa phương trong tỉnh và hơn 250 đại biểu là cán bộ hưu trí của lực lượng Công an tỉnh.

Hội Cựu CAND tỉnh là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí, không vì mục đích lợi nhuận, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Hội Cựu CAND Việt Nam, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Công an tỉnh và các sở, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của hội. Đại hội đã bầu 19 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Cựu CAND tỉnh: Đại tá Ngô Văn Bé, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh, Ủy viên Hội Cựu CAND Việt Nam, Trưởng Ban vận động thành lập Hội Cựu CAND tỉnh được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Cựu CAND tỉnh, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng
Ban Thường vụ Hội Cựu CAND tỉnh, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt đại hội.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, Đại hội thành lập Hội Cựu CAND tỉnh Ninh Thuận là một sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, nhằm xây dựng một tổ chức thống nhất để tập hợp, đoàn kết, đồng thời ghi nhận, thể hiện lòng tri ân đối với sự hy sinh, đóng góp công sức, trí tuệ của các thế hệ cựu cán bộ công an, công an hưu trí tại địa phương. Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội đã đề ra, Hội Cựu CAND tỉnh cần khẩn trương xây dựng và hoàn thiện quy chế hoạt động của hội đảm bảo linh hoạt, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả; thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, công an địa phương thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, củng cố phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn thành lập tổ chức hội ở cấp huyện; nghiên cứu xây dựng cơ chế và tạo điều kiện để các cấp hội hoạt động thuận lợi, hiệu quả, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là việc tham gia xây dựng, giám sát thực hiện các nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, nghiên cứu đề xuất và thực hiện các chế độ, chính sách phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của hội, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của các đồng chí là cựu cán bộ công an, công an hưu trí.