Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm: Đánh giá kết quả nhiệm vụ năm 2023

Ngày 28/11, Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự có đồng chí Lâm Đông, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đồng chí Châu Thị Thanh Hà, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.

Năm 2023, Thành ủy Tp. Phan Rang - Tháp Chàm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt 13/16 chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đề ra. Kinh tế phát triển ổn định với tổng giá trị sản xuất trên 20.708 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người trên 112 triệu đồng/người/năm. Tổng thu ngân sách thành phố ước đạt trên 770 tỷ đồng; trong đó thu cân đối theo phân cấp trên 386 tỷ đồng, vượt 20,4%. Công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường được chỉ đạo quyết liệt. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị từng bước hoàn thiện. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Công tác xây dựng Đảng, bộ máy chính quyền, cải cách tư pháp, nội chính, cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tiếp tục được đẩy mạnh. Trong năm, đã kết nạp 149 đảng viên mới, công nhận 110 đảng viên chính thức. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm.

Các đồng chí UVTV Tỉnh ủy: Lâm Đông, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
Châu Thị Thanh Hà,, Bí thư Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2024, Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khai thác tiềm năng lợi thế, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại II, hướng đến đạt chuẩn đô thị loại I. Tận dụng tốt các cơ hội để thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đột phá phát triển thương mại và dịch vụ. Tích cực triển khai các giải pháp thúc đẩy công nghiệp phát triển, phát triển kinh tế đô thị. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng đạt 11-12%. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố năm 2023; yêu cầu Đảng bộ thành phố tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục những khó khăn, hạn chế, quyết tâm thực hiện hiệu quả các giải pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024. Trong đó lưu ý huy động, sử dụng các nguồn lực thúc đẩy đầu tư phát triển, nâng cao chất lượng đô thị, nhanh chóng đạt được mục tiêu đưa thành phố trở thành đô thị thông minh. Đồng thời quan tâm thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, các chính sách an sinh xã hội... góp phần nâng cao hơn nữa đời sống nhân dân. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; trong đó chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ. Đặc biệt chuẩn bị cho công tác tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030...