Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh

Ngày 28/11, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về kết quả triển khai thực hiện một số nghị quyết (NQ) của HĐND tỉnh còn hiệu lực pháp luật. Đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp làm việc với đoàn.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tính đến tháng 9/2023, có 80 NQ của HĐND tỉnh đang còn hiệu lực thi hành trên 12 tháng. Việc triển khai thực hiện NQ của HĐND tỉnh đảm bảo nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh. Tuy nhiên, một số NQ của HĐND tỉnh phát sinh tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Các đồng chí UVTV Tỉnh ủy : Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;
Phan Tấn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi giám sát.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các NQ của HĐND tỉnh, thời gian tới, UBND tỉnh tập trung rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chính sách HĐND tỉnh đã ban hành để kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc, đề xuất biện pháp tháo gỡ có hiệu quả, đúng quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý, cơ chế chính sách phục vụ phát triển ngành, lĩnh vực. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, sơ kết, hướng dẫn quá trình thực hiện, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện các chính sách do HĐND tỉnh ban hành.

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của UBND tỉnh trong triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các NQ của HĐND tỉnh để điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành rà soát tất cả các NQ HĐND tỉnh đã ban hành; chủ động tham mưu công tác quản lý nhà nước, bảo đảm các NQ HĐND tỉnh đều được triển khai cụ thể hóa, tăng cường tuyên truyền các chính sách đến đối tượng thụ hưởng, bảo đảm, bảo vệ lợi ích của nhân dân, doanh nghiệp, đối tượng thụ hưởng theo chính sách do HĐND tỉnh ban hành; đồng thời chỉ đạo các sở, ngành căn cứ quy định của trung ương, thực tiễn của địa phương, chủ động tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung NQ còn bất cập, vướng mắc để các NQ được thực hiện khả thi, đi vào cuộc sống, phục vụ nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh.