Hội nghị phối hợp quản lý tần số vô tuyến điện năm 2023

Ngày 30/11, Trung tâm Tần số vô tuyến điện (VTĐ) khu vực VII - Cục Tần số VTĐ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh tổ chức Hội nghị phối hợp quản lý tần số VTĐ năm 2023 giữa Trung tâm và 7 tỉnh khu vực gồm: Ninh Thuận, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông.

Hội nghị phối hợp quản lý tần số vô tuyến điện năm 2023.

Năm 2023, Trung tâm Tần số VTĐ và các Sở TT&TT đã phối hợp thực hiện linh hoạt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức, như đăng tin, bài trên cổng thông tin điện tử, tập san, tổ chức các lớp tập huấn, truyền thông trên Trang thông tin của Cục Tần số VTĐ và của Trung tâm. Đặc biệt, công tác phối hợp hướng dẫn làm thủ tục đăng ký cấp phép sử dụng tần số VTĐ cho thiết bị giám sát hành trình qua vệ tinh cho các chủ phương tiện nghề cá ở các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Thuận mang lại hiệu quả tích cực. Đến nay, trên địa bàn 7 tỉnh khu vực có gần 7.000 giấy phép được cấp cho các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị VTĐ. Trong đó có 2.823 giấy phép được cấp cho các chủ phương tiện nghề cá; 593 giấy phép sử dụng thiết bị truyền thanh không dây ở xã, phường; còn lại tập trung vào các lĩnh vực như: Viễn thông; phát thanh truyền hình; định vị dẫn đường (dẫn đường hàng không, hàng hải)... Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về lĩnh vực tần số VTĐ tại địa phương.

Năm 2024, Trung tâm tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về tần số VTĐ; hướng dẫn tổ chức, các nhân thực hiện thủ tục hành chính công về cấp giấy phép tần số VTĐ trên cổng hành chính công quốc gia. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh thiết bị VTĐ được miễn cấp phép; thiết bị VTĐ, thiết bị ứng dụng sóng VTĐ có khả năng gây mất an toàn không có chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy.