Tin tổng hợp

* Năm 2023, ngành Nông nghiệp tập trung triển khai đề án Phát triển Ninh Thuận thành Trung tâm tôm giống chất lượng cao của cả nước; hoàn thành quy hoạch phân khu 1/2.000 vùng sản xuất tôm giống chất lượng cao An Hải và Sơn Hải,... Đồng thời, thông qua công tác quảng bá thương hiệu, công tác giám sát dịch bệnh, quản lý chặt chẽ chất lượng giống thủy sản và dịch vụ hậu mãi, nên thị trường giống thủy sản (nhất là tôm giống) mở rộng khắp cả nước (thị trường truyền thống khu vực đồng bằng sông Cửu Long ra đến các tỉnh phía Bắc). Sản lượng giống thủy sản ước được 41.732,7 triệu con (Tôm sú giống 6.500 triệu Post, Tôm thẻ giống 34.510 triệu Post, giống thuỷ sản khác 722,7 triệu con), tăng 4,7% so 2022, vượt 0,8% kế hoạch năm 2023.

Nhân viên Công ty TNHH Sản xuất giống thủy sản Rạng Đông đóng tôm giống để cung cấp cho khách hàng. Ảnh: Văn Nỷ

Hỗ trợ và theo dõi để đánh giá tính thích nghi, hiệu quả của mô hình nuôi mực (Công ty Mực nhảy) trên vịnh Phan Rang để có cơ sở xây dựng Kế hoạch phát triển nuôi biển công nghệ cao sau khi Quy hoạch tỉnh được công bố. Tổng sản lượng thủy sản nuôi thương phẩm thu hoạch ước được 11.281,6 tấn, (Tôm thương phẩm 4.692,1 tấn; Ốc hương thương phẩm 3.190 tấn; Hàu, cua, ghẹ 2.302,2 tấn …; Tôm hùm 150 tấn; Cá nước mặn trên đất liền 283 tấn; Cá nước mặn trên biển 338,3 tấn; Cá nước ngọt 326 tấn), tăng 4,4% so năm 2022, vượt 32,7% kế hoạch.

* Ngành Nông nghiệp cũng đã phối hợp với các địa phương thực hiện nhân rộng mô hình kỹ thuật “1 phải 5 giảm” trên cây lúa với diện tích 14.037 ha/24.354 hộ tham gia, năng suất bình quân đạt 65,6 tạ/ha, sản lượng 92.082 tấn, chiếm 26% tổng sản lượng lúa toàn tỉnh; nhân rộng mô hình ứng dụng công nghệ bao lưới chống ruồi vàng vào sản xuất táo được 868,09 ha/2.986 hộ tham gia, chiếm tỷ lệ 82,24% tổng diện tích táo toàn tỉnh, góp phần giảm tác hại của các sinh vật gây hại (đặc biệt là ruồi vàng đục trái và sâu đục trái), tăng năng suất, sản lượng thu hoạch và nâng cao giá thành sản phẩm Táo; triển khai ứng dụng tưới tiết kiệm nước với tổng diện tích 15.810,75 ha (áp dụng trên lúa 14.037 ha và trên cây trồng cạn với diện tích 1.773,75 ha, có đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm nước).

Nông dân Ninh Phước thu hoạch lúa đạt sản lượng cao. Ảnh: Văn Nỷ

Tiếp tục hướng dẫn hộ dân thực hiện các mô hình triển khai năm 2022, triển khai các mô hình mới năm 2023; tổ chức 86 buổi/2.854 lượt người tham dự về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, phục vụ cho các dự án, mô hình đang triển khai và đáp ứng nhu cầu sản xuất của người dân; hỗ trợ thành lập 7 tổ khuyến nông cộng đồng, nâng tổng số lên 21 tổ khuyến nông cộng đồng.