Hưởng ứng Cuộc thi “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”

Công đoàn viên chức tỉnh vừa có Công văn số 328/SY-CĐVC ngày 21/11/2023 tổ chức triển khai Công văn số 34/LĐLĐ ngày 13/11/2023 của Ban Thường Vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tham gia Cuộc thi trực tuyến “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng” đây là đợt sinh hoạt chính trị Chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đối tượng dự thi: Cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động đang sinh sống, làm việc ở trong nước và người lao động Việt Nam lao động, học tập tại nước ngoài.

Nội dung thi: Tìm hiểu về các kỳ Đại hội của Công đoàn Việt Nam và mục đích, ý nghĩa, nội dung văn kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Sáng tác thông điệp (truyện ngắn, thơ ca, hò vè, bài viết, ảnh, video...) về những mô hình hay, cách làm tốt; những thành tựu, dấu ấn tiêu biểu của nhiệm kỳ 2018 - 2023; những ấn tượng tốt đẹp về tổ chức và cán bộ công đoàn.

Thông điệp: Cán bộ, đoàn viên, người lao động gửi niềm tin, trao kỳ vọng đến Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Hình thức thi: Cuộc thi được tổ chức 02 giai đoạn:

* Giai đoạn 1 với tên gọi “GỬI NIỀM TIN”

* Giai đoạn 2 với tên gọi “TRAO KỲ VỌNG”

Thời gian: bắt đầu từ 26/11/2023 - 10/12/2023.

Thông tin kết quả đoàn viên, người lao động tham gia Cuộc thi “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng” về LĐLĐ tỉnh trước ngày 15/12/2023.

Hướng dẫn cách thức tham gia Cuộc thi “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng” theo địa chỉ: http://www.congdoanninhthuan.org.vn;

hoặc https://congdoanvietnam.org

Đây là cuộc thi nhằm giúp cho đoàn viên, người lao động hiểu sâu sắc hơn về lịch sử các kỳ Đại hội Công đoàn Việt Nam, đặc biệt là kết quả nhiệm kỳ 2018 – 2023, phương hướng nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, công đoàn ngành, Công đoàn Các khu Công nghiệp tỉnh… tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng, tham gia đợt sinh hoạt chính trị Chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.