Thư mời chào hàng cạnh tranh rút gọn

Thực hiện Quyết định số 5578/QĐ-STNMT ngày 10/11/2023 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây dựng phần mềm Quản lý hồ sơ giao đất, cho thuê đất; Quyết định số 5628/QĐ-STNMT ngày 14/11/2023 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu số 3: Xây dựng phần mềm Quản lý hồ sơ giao đất, cho thuê đất;

Để tiến hành xây dựng phần mềm Quản lý hồ sơ giao đất, cho thuê đất. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh rút gọn, gói thầu số 3: Xây dựng phần mềm Quản lý hồ sơ giao đất, cho thuê đất, với những nội dung như sau:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 3 – Xây dựng phần mềm Quản lý hồ sơ giao đất, cho thuê đất.

- Giá gói thầu: 192.186.268 đồng (Một trăm chín mươi hai triệu, một trăm tám mươi sáu nghìn, hai trăm sáu mươi tám đồng).

- Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng.

- Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách nhà nước năm 2023 (theo Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 10/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận).

Bên mời thầu: Mời các nhà thầu có tư cách pháp nhân trong và ngoài tỉnh, đủ năng lực, kinh nghiệm; ngành nghề đăng ký hoạt động phù hợp; quan tâm đến đăng ký, tham gia chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu nêu trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia chào hàng cạnh tranh rút gọn có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường, đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận để được cung cấp Hồ sơ yêu cầu báo giá được phát hành miễn phí theo hình thức trực tiếp hoặc qua thư điện tử (email);

Mọi thông tin chi tiết liên hệ Ông Phùng Đại Toàn, chuyên viên Văn phòng sở, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận. Số điện thoại cơ quan: 0259 3830 657 hoặc di động: 0909 304 397.

Thời gian đăng ký tham gia gói thầu nêu trên, từ 08 giờ 00 phút, ngày 17/11/2023 đến 08 giờ 00 phút, ngày 22/11/2023 (trong giờ làm việc hành chính).

Thời gian mở thầu: 08 giờ 30 phút, ngày 22/11/2023 tại Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận kính mời đại diện các nhà thầu nộp Báo giá dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm trên.