Thông báo: Trung tâm Hỗ trợ Nông dân tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2023

- Nhu cầu tuyển dụng: 01 viên chức

- Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Trồng trọt, Nông học, Bảo vệ thực vật, Kinh tế nông nghiệp, Kinh doanh nông nghiệp, Quản trị kinh doanh.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 17/10/2023 đến ngày 17/11/2023.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh Ninh Thuận

- Địa chỉ: 90A Hải Thượng Lãn Ông, phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

- Điện thoại: 0259.3828387.