Thông báo: Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức cấp xã thuộc huyện Bác Ái năm 2023

Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức cấp xã thuộc huyện Bác Ái năm 2023.

1. Số lượng chỉ tiêu công chức cấp xã cần tuyển dụng: 01 chỉ tiêu.

2. Nhu cầu tuyển dụng:

Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và môi trường: 01 chỉ tiêu.

3. Điều kiện đăng ký dự tuyển

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp Trung học phổ thông;

e) Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên - chuyên ngành Quản lý đất đai.

g) Có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt;

h) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

4. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

a). Thời gian: Từ ngày 09/10/2023 đến ngày 08/11/2023 (nhận hồ sơ trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày nghỉ lễ):

b) Địa điểm:

- Phòng Nội vụ huyện Bác Ái.

- Địa chỉ: thôn Tà Lú 1, xã Phước Đại, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.

- Số điện thoại: 0259.3840.646.

Ghi chú: Người đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển tại Phòng Nội vụ huyện Bác Ái.

5. Hình thức, nội dung tuyển dụng

a) Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

b) Nội dung thi tuyển: Thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP.

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng truy cập cổng thông tin điện tử huyện Bác Ái tại địa chỉ: http://bacai.ninhthuan.gov.vn hoặc liên hệ phòng Nội vụ huyện Bác Ái theo số điện thoại: 0259.3840.646.