Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước thông báo

Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước gửi tới quý Công ty, cửa hàng cung ứng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận danh mục, số lượng bột đa vi chất thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 để xin báo giá. Danh mục, số lượng hàng hóa cụ thể như sau:

Hình thức lựa chọn nhà thầu “Chỉ định thầu rút gọn”

Nhà thầu có báo giá thấp nhất sẽ được đề nghị trúng thầu, nhưng phải đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong tháng 11/2023, thời hạn hợp đồng 30 ngày tính từ thời điểm ký kết hợp đồng.

Để kịp thời đánh giá, lựa chọn nhà thầu trong tháng 11/2023, kính đề nghị quý đơn vị tham gia cho báo giá sớm nhất. Hạn chót nhận báo giá vào lúc 9 giờ 00 ngày 30/10/2023.

Nơi nhận báo giá: Phòng TCHC - Trung tâm Y tế Ninh Phước, Địa chỉ: Khu phố 6, Thị trấn Phước Dân, Ninh Phước, Ninh Thuận, ĐT:02593.864515.