Thông báo: Tuyển dụng công chức loại C vào làm việc tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Ninh Thuận năm 2023

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức thi tuyển công chức loại C (ngạch chuyên viên) vào làm việc tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận năm 2023; cụ thể như sau:

1. Vị trí, số lượng cần tuyển

Tổng số chỉ tiêu cần tuyển là 02 chỉ tiêu; Trong đó:

- Vị trí Chuyên viên hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ, ngân hàng - mảng thực thi chính sách tiền tệ, ngân hàng: 01 chỉ tiêu;

- Vị trí Chuyên viên Thanh tra, giám sát ngân hàng: 01 chỉ tiêu.

2. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

- Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày 25/10/2023 đến hết ngày 23/11/2023.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận. Địa chỉ: Số 79 đường 16/4 phường Mỹ Bình thành phố Phan Rang- Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận.

3. Thời gian và hình thức tuyển dụng:

- Thời gian: Dự kiến tổ chức thi vào đầu tháng 01/2024 tại TP. Nha Trang.

- Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

Trên đây là tóm tắt thông tin tuyển dụng công chức loại C (ngạch chuyên viên) vào làm việc tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận. Thông tin chi tiết về chuyên ngành cần tuyển; Điều kiện chung; Ưu tiên trong tuyển dụng; Hồ sơ dự tuyển; Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và lệ phí dự tuyển; Thời gian và nội dung thi tuyển; Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức; Đăng tải thông tin xem chi tiết tại Thông báo tuyển dụng trong Mục Tuyển dụng, website của NHNN: www.sbv.gov.vn. Lưu ý: Thông báo tuyển dụng đăng trên website của NHNN là căn cứ đầy đủ nhất để thí sinh hoàn thiện hồ sơ dự tuyển.

Thông tin liên hệ:

- Điện thoại: 0259.3822406

- Hòm thư điện tử: van.nguyentu@sbv.gov.vn