Tin tổng hợp

* Năm 2023, hoạt động của các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát tiếp tục phát triển mạnh. Toàn tỉnh có 2 doanh nghiệp và 11 văn phòng đại diện, 3 công ty trách nhiệm hữu hạn nội tỉnh hoạt động bưu chính, chuyển phát với 122 điểm phục vụ bưu chính (trong đó: 61 bưu cục; 07 Đại lý; 40 Điểm Bưu điện văn hóa xã; 14 điểm phục vụ thuộc loại hình khác). Bán kính phục vụ khoảng là 2,96km/1 điểm và bình quân 4,907 người/1 điểm phục vụ. Sản lượng dịch vụ bưu chính ước thực hiện năm 2023 là 3.382.555 bưu gửi (tăng 70,15% so với cùng kỳ) và 3.429.762 bưu phát (tăng 79,18% so với cùng kỳ).

Nhân viên Bưu điện tỉnh nhiệt tình chăm sóc khách hàng. Ảnh: Văn Nỷ

Doanh thu ước đạt 168,2 tỷ đồng tăng 9,3% so với cùng kỳ. Trong đó, tiếp nhận 6.315 hồ sơ với doanh thu 158.674 triệu đồng và chuyển trả 47.856 hồ sơ với doanh thu 979.356 triệu đồng (giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ).

* Trên địa bàn tỉnh hiện có 7 doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ viễn thông, internet và truyền hình cáp. Có 187 điểm chuyển mạch; 267 tuyến viba; 65 tuyến cáp đồng dài 895 km; 826 tuyến cáp quang với tổng chiều dài 7.345 km, 1.911 trạm BTS (502 trạm 2G, 718 trạm 3G, 691 trạm 4G), 674 vị trí trạm BTS (220 vị trí cột ăngten sử dụng chung), 9 trạm điều khiển thông tin di động BSC. Hạ tầng mạng truyền dẫn cáp quang để cung cấp dịch vụ internet cố định băng rộng và dịch vụ truy nhập internet 3G, 4G được phủ đến 100% số thôn có dân cư trên địa bàn toàn tỉnh.

Trạm thu phát sóng viễn thông trên địa bàn Tp.Phan Rang-Tháp Chàm. Ảnh: Văn Nỷ

Đã lắp đặt 75 trạm 5G (5G NSA) trên địa bàn Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, đã phát sóng thử nghiệm 6 trạm. Tổng doanh thu sản xuất, kinh doanh dịch vụ viễn thông trong toàn ngành (10 tháng) ước đạt 756 tỷ đồng. Tổng số thuê bao điện thoại trên toàn tỉnh là 694.479 thuê bao, đạt mật độ 116,5 thuê bao/100 dân. Tổng số thuê bao internet băng rộng trên toàn tỉnh là 343.782 thuê bao (internet cố định băng rộng là 86.867 thuê bao, internet băng rộng di động là 256.915 thuê bao). Mật độ internet trên toàn tỉnh là 98,4 thuê bao/100 dân.