Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023

Ngày 17/11, UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới (BĐG) và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Ninh Thuận năm 2023 với chủ đề: “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ (PN) và trẻ em gái nhằm thực hiện BĐG và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và trên 250 đoàn viên, thanh niên, công chức, viên chức, người lao động của các các cơ quan, đơn vị, trên địa bàn tỉnh.

Qua hơn 12 năm thực hiện Chiến lược hành động quốc gia về BĐG, vai trò vị thế của PN và nam giới của tỉnh đã được cải thiện rõ nét. Toàn tỉnh có 50/92 cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ, đạt 54,38%. Hiện số lao động được giải quyết việc làm toàn tỉnh trên 18.000 người; trong đó trên 53% là lao động nữ có mặt ở tất cả các thành phần kinh tế. Tỷ lệ lao động nữ được đào tạo đạt trên 51% trên tổng số lao động được đào tạo. Công tác chăm sóc sức khỏe của PN và trẻ em cũng đạt nhiều kết quả đáng kể. Bên cạnh kết quả đạt được, công tác BĐG nói chung và công tác PN nói riêng vẫn còn nhiều bất cập. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia quản lý, lãnh đạo ở các cấp còn thấp, chưa tương xứng với lực lượng và đóng góp của PN. Đời sống của một bộ phận PN và trẻ em còn khó khăn, đặc biệt PN dân tộc thiểu số, vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Tình trạng bạo lực đối với PN và trẻ em còn tồn tại...

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: BĐG không chỉ mang lại lợi ích cho riêng PN mà còn có những tác động tích cực tới sự tiến bộ, phát triển của toàn xã hội. Đồng chí kêu gọi các ngành, các cấp, các tổ chức xã hội và cộng đồng hưởng ứng Tháng hành động bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả để thông điệp “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho PN và trẻ em gái nhằm thực hiện BĐG và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới” được lan tỏa và trở thành hiện thực trong mỗi cá nhân, mỗi gia đình và cộng đồng. Khuyến khích, kêu gọi mọi người cùng lên tiếng, cùng hành động xóa bỏ bất BĐG và chấm dứt bạo lực đối với PN và trẻ em gái; thúc đẩy thực hiện luật pháp, chính sách, vận động xã hội về BĐG và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao bằng khen của UBND tỉnh cho 4 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐG tỉnh Ninh Thuận năm 2023.