Quán triệt, triển khai các văn bản mới của trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Ngày 16/11, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai các văn bản mới của trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 67 điểm cầu các tỉnh, thành ủy và đảng ủy trực thuộc trung ương. Dự hội nghị ở điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lâm Đông, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương quán triệt nội dung Quy định số 124-QĐ/TW ngày 4/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Quy định số 125-QĐ/TW ngày 10/10/2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập; Hướng dẫn số 25-HD/BTCTW ngày 10/11/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Trong đó, Ban Tổ chức Trung ương đặc biệt nhấn mạnh Quy định số 124-QĐ/TW về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị có nhiều điểm mới so với Quy định số 132-QĐ/TW năm 2018 trước đây, do đó yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng bám sát quy định mới của trung ương, tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện về việc tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân; cụ thể hóa nội dung kiểm điểm, bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại cho từng đối tượng thuộc quyền quản lý phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị. Lưu ý việc đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân phải đúng thực chất, không chạy theo thành tích, không kiểm điểm, đánh giá hình thức, qua loa; tập thể, cá nhân đã được xếp loại chất lượng nhưng sau đó phát hiện có khuyết điểm, không bảo đảm tiêu chuẩn của mức xếp loại thì cấp có thẩm quyền xem xét hủy bỏ và xếp loại lại.

Các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh;
Lâm Đông, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư khẳng định các quy định, nội dung quán triệt lần này nhằm tiếp tục nêu cao tinh thần tự phê bình, phê bình, chủ động phát hiện, ngăn chặn biểu hiện suy thoái trong cán bộ, đảng viên. Việc tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả, phân loại tổ chức, cá nhân cần chú ý đến phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phương pháp làm việc, những kết quả cụ thể, sản phẩm cụ thể, nhất là gắn trách nhiệm cá nhân, tập thể trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng nhận thức đầy đủ, kịp thời nắm vững các chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề ra để vận dụng, triển khai thực hiện thống nhất và đạt kết quả cao ở địa phương, đơn vị. Quá trình triển khai bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất để xây dựng tổ chức đảng ngày càng tốt hơn.