Nỗ lực giữ vững tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới

Trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), tiêu chí 19.2 về an ninh trật tự (ANTT) rất quan trọng bởi có các quy định: Xã đạt chuẩn NTM phải đảm bảo an toàn về ANTT xã hội, không có khiếu kiện đông người kéo dài; không để xảy ra trọng án; tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế, giảm liên tục so với các năm trước. Để đạt được tiêu chí này trong xây dựng NTM, thời gian qua, các cấp, các ngành, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp để thực hiện tiêu chí ANTT.

Lực lượng dân quân tự vệ xã Thành Hải (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID.

Thượng tá Nguyễn Trung Dũng, Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Phòng PV05) cho biết: Thời gian qua, lực lượng công an đã thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể các cấp thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn toàn tỉnh, nhất là ở địa bàn cơ sở; cùng chính quyền địa phương giải quyết cơ bản ổn định các vụ tranh chấp, khiếu kiện về đất đai ngay tại cơ sở, không để hình thành các điểm nóng, phức tạp về ANTT; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức trong việc thực hiện nội dung tiêu chí xã đạt chỉ tiêu 19.2 thuộc tiêu chí số 19 về quốc phòng và an ninh trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM, NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025. Công an các đơn vị, địa phương mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, xóa các tụ điểm phức tạp về ANTT, vận động nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, quản lý, cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại địa bàn dân cư tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, tạo sự chuyển biến rõ nét về trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn. Cùng với việc thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các địa phương vùng nông thôn đã xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải; qua đó đã có nhiều mô hình phát huy tác dụng, hiệu quả, góp phần làm giảm tội phạm, giữ vững ổn định tình hình ANTT ở cơ sở.

Theo đánh giá của các ngành chức năng, bên cạnh những kết quả đạt được việc thực hiện tiêu chí ANTT trong xây dựng NTM ở một số địa bàn nông thôn còn gặp khó khăn, do còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, nhất là tệ nạn xã hội, tội phạm ma túy; hiệu quả công tác bảo đảm ANTT trong xây dựng NTM chưa cao. Mô hình tự quản về ANTT trong xây dựng NTM chỉ hoạt động tốt trong thời gian đầu, sau đó hiệu quả hoạt động giảm dần. Các mô hình tự quản về ANTT hoạt động trên cơ sở tự nguyện nên việc trang bị phương tiện, chế độ chính sách còn hạn chế đã tác động trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của các mô hình này. Ý thức tự giác của người dân trong công tác phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật và các loại tội phạm chưa cao. Tiêu chí số 19.2 trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM là tiêu chí động, việc thực hiện, hoàn thành và giữ vững dựa nhiều vào yếu tố khách quan nên khó khăn trong thực hiện đối với nhiều địa phương.

Đơn cử như tại xã Phước Hậu (Ninh Phước), từng là địa phương đi đầu trong phong trào xây dựng NTM của tỉnh. Năm 2016 xã đạt NTM, đến năm 2021 được chọn là xã xây dựng NTM nâng cao. Tuy nhiên từ hơn 2 năm nay trên địa bàn xảy ra vụ xâm hại trẻ em vào cuối năm nên chưa đảm bảo tiêu chí về ANTT. Năm nay địa phương đang quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra trên cở sở tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động, kết hợp việc duy trì hoạt động hiệu quả các tổ tự quản đảm bảo ANTT để hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn NTM nâng cao.

Theo Thượng tá Nguyễn Trung Dũng, thời gian tới, để tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí ANTT trong xây dựng NTM, Công an tỉnh tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo đảm ANTT trong xây dựng NTM. Phát hiện giải quyết kịp thời các mâu thuẫn tranh chấp khiếu kiện ngay tại cơ sở, không để hình thành “điểm nóng” phức tạp về ANTT. Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa; thực hiện tốt công tác quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ. Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc khu vực nông thôn, giữ gìn an ninh chính trị và phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội. Xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải; phát huy tác dụng, hiệu quả, góp phần làm giảm tội phạm, giữ vững, ổn định tình hình ANTT ở cơ sở.