Ninh Phước: Thêm 6 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP cấp huyện

Chiều ngày 25/9, UBND huyện Ninh Phước tổ chức cuộc họp Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm thuộc chương tình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cấp huyện đợt 2 năm 2023.

Tại cuộc họp, Hội đồng thống nhất xếp loại 6 sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao cấp huyện đợt 2, gồm có trà măng tây của HTX Dịch vụ Tổng hợp Tuấn Tú (xã An Hải); táo sấy dẻo, táo tươi, măng tây tươi của HTX Phước Vinh 59 (xã Phước Vinh); mật nho, vang nho 39 của Cơ sở sản xuất rượu mật nho 39 (xã Phước Thuận). Nâng sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao huyện Ninh Phước năm 2023 lên 10 sản phẩm.

UBND huyện Ninh Phước tổ chức cuộc họp Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện đợt 2 năm 2023.