Ninh Phước tập trung sản xuất vụ mùa năm 2023

Để đảm bảo kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2023, hiện nay, nông dân huyện Ninh Phước đang tập trung cày đất, xuống giống để đảm bảo đúng khung lịch thời vụ.

Trên những cánh đồng tại các xã Phước Hậu, Phước Thái, Phước Hữu,... những ngày này nông dân tranh thủ ra đồng cày đất để xuống giống vụ mùa. Gia đình anh Vạn Hữu Tri, thôn Hiếu Lễ, xã Phước Hậu đang khẩn trương cày 2,5 sào ruộng để kịp gieo sạ. Anh Tri cho biết: Vụ hè - thu vừa qua, nhờ xuống giống đúng khung lịch thời vụ và áp dụng mô hình “1 phải, 5 giảm”, nên 2,5 sào lúa của gia đình cho năng suất cao, đạt trên 7 tạ/sào. Bước sang vụ mùa, khi xã triển khai kế hoạch sản xuất, gia đình đã tập trung cày đất để kịp xuống giống.

Nông dân huyện Ninh Phước cày đất chuẩn bị xuống giống vụ mùa 2023.

Vụ mùa năm nay, căn cứ vào tình hình thực tế và mực nước tại các hồ đập trên địa bàn, huyện Ninh Phước dự kiến sản xuất 6.341,4 ha; trong đó, lúa 2.677 ha, bắp 775,9 ha, rau màu các loại 1.225 ha, cỏ chăn nuôi 433 ha, cây lâu năm (chủ lực nho, táo) 1.155 ha. Tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa, bắp, măng tây xanh với 15 cánh đồng. Ông Đàng Năng Tom, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ninh Phước cho biết: Để đảm bảo sản xuất vụ mùa đúng tiến độ, huyện chỉ đạo cho các địa phương vận động nông dân tập trung cày đất, thực hiện việc gieo trồng đúng khung lịch thời vụ; khuyến cáo bà con lựa chọn các loại giống lúa xác nhận, giống ngắn ngày, có khả năng chống được sâu bệnh, phù hợp với từng vùng, từng loại đất. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân áp dụng mô hình sản xuất hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng, năng suất cây trồng. Thời gian gieo sạ lúa từ ngày 10/9 đến 5/10. Riêng các vùng sản xuất sử dụng nguồn nước từ hệ thống tưới hồ Bầu Zôn, Lanh Ra thời gian gieo sạ từ ngày 30/8 đến 20/9.

Để sản xuất vụ mùa có hiệu quả, huyện Ninh Phước chỉ đạo ngành Nông nghiệp phối hợp với Trạm thủy nông, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện, các địa phương thực hiện tốt việc điều tiết nước hợp lý cho từng vùng, từng xứ đồng; thực hiện tốt khâu dự báo tình hình sâu bệnh trên cây trồng ngay từ đầu vụ thông báo cho nông dân biết để chủ đồng phòng trừ có hiệu quả. Đồng thời, vận động nông dân đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, mô hình “1 phải, 5 giảm” trong sản xuất lúa; sử dụng phân bón cân đối, hợp lý và hiệu quả; áp dụng các biện pháp phòng trừ sâu bệnh; quản lý nước trong ruộng theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây trồng.

Với các giải pháp chỉ đạo kịp thời, sự chủ động của nông dân, sản xuất vụ mùa năm 2023 ở huyện Ninh Phước sẽ tiếp tục đạt kết quả cao.