Chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028

“Đoàn kết - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển” nâng cao vị thế Hội Nông dân trong giai đoạn mới

Nhân dịp Đại hội đại biểu Hội Nông dân (ND) tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028, Báo Ninh Thuận có cuộc phỏng vấn đồng chí Lê Thanh Hùng, Phó Chủ tịch phụ trách Hội ND tỉnh về những kết quả nổi bật của hội trong nhiệm kỳ 2018-2023; những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho hoạt động hội trong nhiệm kỳ mới.

* Phóng viên: Đồng chí cho biết những kết quả nổi bật của Hội ND tỉnh trong nhiệm kỳ 2018-2023?

- Đồng chí Lê Thanh Hùng: Trong nhiệm kỳ qua dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Trung ương Hội ND Việt Nam, sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, Hội ND tỉnh ngày càng phát triển, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; các hoạt động của hội đã hướng mạnh về cơ sở, tập trung quan tâm hỗ trợ hội viên (HV) ND phát triển sản xuất, kinh doanh (SXKD), bảo đảm an sinh xã hội, đáp ứng ngày càng tốt hơn lợi ích, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của HV, ND. Công tác xây dựng tổ chức hội tiếp tục được củng cố, phát triển. Bộ máy tổ chức sắp xếp tinh gọn, phát huy hiệu quả. Đội ngũ cán bộ hội các cấp thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng, cơ bản đáp ứng yêu cầu của công tác. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Các chỉ tiêu nghị quyết đề ra trong nhiệm kỳ 2018-2023 hầu hết đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Nổi bật, hội đã phát triển 17.512 HV mới; nâng tổng số HV lên 49.713 người, sinh hoạt tại 65 cơ sở; 398 chi hội và 1.033 tổ hội. Phong trào “ND thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” tiếp tục phát triển đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa trong ND. Trong 5 năm, có 182.137 lượt hộ ND đăng ký danh hiệu SXKD giỏi các cấp, đạt 108,6% chỉ tiêu; có 68.381 lượt hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp; giúp đỡ hơn 15.000 lượt hộ HV, ND, hộ nghèo và cận nghèo về việc làm, vốn, giống, vật tư, kiến thức, kinh nghiệm làm ăn... Từ phong trào xuất hiện ngày càng nhiều ND điển hình trong SXKD cho thu nhập mỗi năm từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng.

Các cấp hội đã đồng hành cùng HV, ND trong hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ vốn cho ND phát triển sản xuất; góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; nâng cao giá trị nông sản hàng hóa; xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, hiện đại. Trong 5 năm qua, các cấp hội vận động đóng góp trong HV, ND xây dựng Quỹ hỗ trợ ND được trên 15,49 tỷ đồng, vượt 150% chỉ tiêu nghị quyết, nâng quỹ hội lên 25,83 tỷ đồng; phối hợp ủy thác và tín dụng với các Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên 1.724,02 tỷ đồng cho trên 34.298 lượt hộ vay vốn và các chương trình hỗ trợ khác để giúp ND phát triển SXKD, dịch vụ.

Nông dân Bác Ái đưa cơ giới hóa vào thu hoạch lúa. Ảnh: V.Miên

Vai trò, trách nhiệm của hội trong phát triển nông nghiệp (NN), xây dựng NTM tiếp tục được khẳng định. Nhiều HV, ND đã tự nguyện hiến đất, đóng góp hàng nghìn ngày công lao động, kinh phí để sửa, làm mới hệ thống thủy lợi, đường giao thông nông thôn, xây dựng, sửa chữa nhà ở cho HV, ND nghèo. Kết quả đến ngày 30/6/2023, Hội ND góp phần xây dựng 2 huyện và 31 xã đạt chuẩn NTM, 10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 38 thôn đạt chuẩn NTM và 2 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Bên cạnh đó, các cấp hội đã vận động HV, ND tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình văn hóa, tham gia xây dựng làng, khu phố văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội; đảm bảo an toàn giao thông; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, HV, ND; qua đó giới thiệu 923 cán bộ, HV, ND ưu tú được kết nạp vào Đảng, nâng tổng số 4.239 HV, ND là đảng viên, góp phần tạo nguồn cán bộ đảm nhận các công việc chủ chốt tại địa phương.

Ghi nhận thành tích trong nhiệm kỳ qua, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 1 cá nhân; 1 ND được vinh danh danh hiệu ND tiêu biểu xuất sắc trong 30 năm đổi mới. Trung ương Hội ND Việt Nam tặng bằng khen cho 47 tập thể, cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 13 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc... Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua đã củng cố, nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức hội và cán bộ, HV, ND, đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh.

* Phóng viên: Đồng chí cho biết những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của Hội ND tỉnh trong nhiệm kỳ tới?

- Đồng chí Lê Thanh Hùng: Với tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển”, Đại hội Hội ND tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028 xác định phương hướng chung là tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đoàn kết, tập hợp HV, ND, xây dựng tổ chức hội vững mạnh về mọi mặt. Phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của ND trong phát triển NN, kinh tế nông thôn, xây dựng NTM; góp phần xây dựng quê hương Ninh Thuận giàu đẹp, văn minh.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, trong thời gian đến Hội ND các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kịp thời để cán bộ, HV, ND biết và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về NN, ND, nông thôn. Trọng tâm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về NN, ND, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết Đại hội VIII Hội ND Việt Nam; các chỉ thị, nghị quyết và Điều lệ hội; nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan Hội ND tỉnh, cán bộ chuyên trách các cấp theo sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng đảm bảo tinh gọn, phù hợp và phát huy hiệu quả hoạt động. Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Hội ND các cấp; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Tổ chức Hội ND các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào, nòng cốt là phong trào ND thi đua SXKD giỏi. Từ đó khơi dậy động lực, thu hút HV, ND vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng. Vận động ND tích tụ, tập trung ruộng đất, mở rộng quy mô sản xuất, phát triển mạnh kinh tế trang trại, kinh tế hợp tác, trọng tâm là hợp tác xã và doanh nghiệp NN, tạo vùng sản xuất hàng hóa gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu cho nông sản. Ưu tiên đầu tư sản xuất các sản phẩm có thế mạnh, lợi thế, giá trị kinh tế cao, sản phẩm chủ lực, đặc trưng và tiềm năng của địa phương.

Sản phẩm nông nghiệp sau chế biến và đóng gói của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Ba Mọi ở Ninh Phước. Ảnh :Văn Nỷ

Hỗ trợ xây dựng thương hiệu hàng hóa, tem nhãn, bao bì sản phẩm; xây dựng và nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP. Tư vấn, hỗ trợ áp dụng các quy trình thực hành sản xuất NN hiệu quả để được cấp chứng nhận an toàn thực phẩm, VietGAP, GlobalGAP gắn với truy xuất nguồn gốc. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi việc tái cơ cấu ngành NN theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao, NN thông minh, NN hữu cơ nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Quan tâm dạy nghề, hỗ trợ việc làm cho ND, tăng cường hỗ trợ thông tin, xây dựng thương hiệu và tiêu thụ nông sản.

Tiếp tục phát động, hướng dẫn ND thi đua xây dựng NTM theo cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước hỗ trợ, nhân dân làm và hưởng thụ. Vận động HV, ND tham gia thực hiện và giám sát các công trình xây dựng hạ tầng KT-XH ở nông thôn; đảm nhận thực hiện một số việc cụ thể trong chương trình xây dựng NTM. Tạo nguồn vốn cho ND phát triển SXKD. Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ ND, sử dụng vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả cao và an toàn tín dụng, sử dụng quỹ phải gắn với các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề cho ND nhằm xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, giảm nghèo có hiệu quả.

* Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

Các chỉ tiêu phấn đấu của Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028

- 100% cán bộ, hội viên (HV), nông dân (ND) được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của hội; trên 90% cán bộ hội chuyên trách các cấp và chi hội trưởng được trang bị kiến thức về nông nghiệp, kinh tế nông thôn, nghiệp vụ công tác hội.

- Kết nạp từ 12.500 HV trở lên; có từ 30% số HV trở lên tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã; thành lập mới 70 tổ hội ND nghề nghiệp, 35 chi hội ND nghề nghiệp; hỗ trợ thành lập mới 65 tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp.

- 97% cơ sở hội trở lên hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ; 100% chi hội đảm bảo quỹ hoạt động hội.

- Trực tiếp, phối hợp tập huấn, bồi dưỡng nghề cho 5.000 HV trở lên; hỗ trợ ít nhất 150 hộ ND có tài khoản trên sàn thương mại điện tử.

- 97% HV tham gia bảo hiểm y tế; từ 650 HV trở lên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

- Hằng năm có từ 60% hộ HV, ND trở lên đăng ký phấn đấu và có từ 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

- 100% hộ HV cam kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Tăng trưởng Quỹ hỗ trợ ND bình quân từ 10%/năm trở lên, trong đó 2% là vận động từ nguồn ngoài ngân sách.

- 100% cơ sở hội xây dựng được mô hình về bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.